Per­le­moen­fa­briek wek kom­mer

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

GOURITSMOND Die Gou­rits-sam­breel ver­wel­kom die voor­ge­stel­de ves­ti­ging van ’n per­le­moen­fa­briek in Hes­se­qua, dog staan daar­op dat dit nie in die Gou­rits-ge­bied moet wees nie. ’n Af­vaar­di­ging van vyf le­de van die Gou­rits-sam­breel het ver­le­de week die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter van die dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit, Me­mo­ry Booy­sen en amp­te­na­re in Ge­or­ge ont­moet en hier­die bood­skap aan hul­le oor­ge­dra. Die sam­breel­li­gaam ver­teen­woor­dig die Gouritsmond-be­lan­ge­fo­rum, die Bi­tou­vil­le­ge­meen­skaps­ver­e­ni­ging, die Gou­ritz­ri­vier­be­wa­rings­trust en die Gouritsmond boo­ten hen­gel­ver­e­ni­ging. Gou­ri­qua-be­wa­rea on­der­steun die stand­punt van die Gou­rits­sam­breel. Org Nieu­woudt, voor­sit­ter van die Gou­rits­sam­breel, sê: “’n Per­le­moen­fa­briek wat ’n groot aan­tal men­se in diens sal moet neem, is ab­so­luut wens­lik vir werk­skep­ping. Dit moet eg­ter bin­ne Hes­se­qua se goed­ge­keur­de grond­ge­bruik­pa­tro­ne wees. Hes­se­qua se ge­ïn­te­greer­de ont­wik­ke­lings­plan (GOP) wys S­til­baai aan vir ny­wer­heids­ont­wik­ke­ling en dus is S­til­baai die aan­ge­we­se kus­plek. Boon­op ver­klaar die dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit se oor­hoof­se GOP S­til­baai tot ’n e­ko­no­mie­se groei­punt aan die kus.” ’n Moont­li­ke lig­ging vir ’n per­le­moen­aan­leg kan langs die be­staan­de S­til­baai-ha­we, wat juis vol­gens plan uit­ge­brei en ge­mo­der­ni­seer gaan word wees. Die mu­ni­si­pa­le en toe­ris­me-do­ku­men­te be­skryf Gouritsmond as ’n rus­ti­ge kus­lang­se va­kan­sie­dorp, ter­wyl die kus­lyn ja­re ge­le­de al as na­tuur­ge­bied ge­oor­merk is en as ’n kri­tie­ke bi­o­di­ver­si­teits­ge­bied ge­lys is. Vol­gens voor­stel­le word be­oog om die per­le­moen­fa­briek di­rek langs die ja­re­lan­ge Gou­rikwa-na­tuur­re­ser­vaat en op ’n on­der­ge­skik­te pad wat hoe­ge­naamd nie vir ny­wer­heids­ver­keer ge­skik is nie op te rig. Nieu­woudt sê geen van die goed­ge­keur­de be­plan­nings­raam­wer­ke van die plaas­li­ke óf die dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit maak voor­sie­ning vir so ’n ny­wer­heid aan hier­die groot­liks on­ge­rep­te kus nie. Aan die an­der kant is S­til­baai ’n aan­ge­we­se plek met in­fra­struk­tuur, ’n op­ge­knap­te toe­gangs­pad, ri­o­le­ring wat op­ge­gra­deer word en ’n na­bye werks­mag op Melk­hout­fon­tein en Ri­vers­dal.

Die on­ge­rep­te na­tuur so­wel die lig­ging waar ’n be­plan­de per­le­moen­fa­briek op­ge­rig gaan word, is hier dui­de­lik sig­baar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.