Bran­de laat ’n spoor van verwoesting

Suid-Kaap FORUM - - News - Wil­ma A­damson

Die vlam­me­hel wat Ver­maak­lik­heid se­dert Son­dag teis­ter, het teen gis­ter een le­we ge­ëis en agt hui­se ver­woes. ’n Ge­wil­de ve­nue vir trou­es op Os­hoek en al sy gas­te­hui­sies het ook in die slag ge­bly. Dins­dag­og­gend het Suid-Ka­pe­naars met skok en hart­seer ver­neem dat die le­gen­da­rie­se vlie­ë­nier Ni­co Heyns dood is toe sy Wor­king on Fi­re tjop­per in Os­hoek neer­ge­stort het. ’n Oog­ge­tuie het in ’n vi­deo-on­der­houd aan Suid-Kaap Forum ge­noem dat dit ge­lyk het of iets los­kom voor die tjop­per ge­val het (gaan na www. suid­kaap­fo­rum. com om na die vi­deo te kyk). Lees ook meer hier­oor in die an­der ar­ti­kels in die koe­rant. Vol­gens Hes­se qua mu­ni­si­pa­li­teit is daar teen Dins­dag reeds meer as 3 000 hek­taar wei­ding, land­bou­ge­was­se en na­tuur­li­ke veld in die brand ver­loor. Teen gis­ter het dié sy­fer na on­ge­veer 15 000 hek­taar ge­styg. In­fra­struk­tuur soos sto­re, om­hei­ning, wa­ter re­ti­ku­la­sie toe­rus­ting en vee wa­ter­stel­sels het ook af­ge­brand. Geen sta­tis­tiek ten op­sig­te van vee- of wild­sterf­tes was teen druk­tyd be­kend nie. Die oor­saak van die brand is nog nie amp­te­lik be­kend nie, maar daar word ge­glo dat ’n vonk van ’n krag­paal wat in die wind om­ge­waai het die droë bos­se laat vlam­vat het. Die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter van Hes­se­qua, Grant Ridd­les sê in­di­rek­te ver­lie­se word ver­wag ten op­sig­te van toe­ris­me­po­ten­si­aal .“’ n Vol­le­di­ge e­va­lu­a­sie sal ge­doen word om die vol­le om­vang van die ska­de te be­paal. Vir elk­een wat ’n huis, struk­tuur of e­ni­ge an­der ska­de ge­ly het, wil ons net ons in­ni­ge mee­ge­voel be­tuig.” ’n Oryx he­li­kop­ter van die Suid-A­fri­kaan­se Lug­mag het uit­ein­de­lik teen Woens­dag by die span brand­be­stry­ders aan­ge­sluit, as­ook ’n he­li­kop­ter van Wor­king on Fi­re en ad­di­si­o­ne­le grond­span­ne wat ont­plooi is. T­wee vlieg­tuie (bom­bers) en ’n spot­ter­vlieg­tuig is ook Woens­dag ont­plooi, ter­wyl Ko­bus Crous van Mos­sel Bay He­li­cop­ters reeds se­dert Maan­dag die vlam­me uit die lug bom­bar­deer. In­tus­sen stroom ver­ver­sings en nood­hulp­voor­ra­de in wat deur ver­skeie in­stan­sies, ook op Mos­sel­baai en Knys­na, in­ge­sa­mel word. ’n In­wo­ner van Ver­maak­lik­heid, John T­hor­ne vra dat men­se van die he­le Tuin­roe­te by­stand ver­leen. Hy het rond­om sy huis en ook die om­ge­wing rond­om hom goed nat­ge­maak in ’n po­ging om te ver­hoed dat dit daar brand. “Dit is baie droog en dit is ’n be­wys dat kli­maats­ver­an­de­ring selfs nie eens vir Ver­maak­lik­heid ont­sien nie.” Nog ’n in­wo­ner van Ver­maak­lik­heid, Wil­lem Nieu­wen­huys het ge­sê dit het Dins­dag by hul­le ge­brand en hoe­wel hul­le nie no­dig ge­had het om hul huis te ont­ruim nie, hul­le baie ska­de het. “Ons bly na­der aan Pun­tjie, so vyf ki­lo­me­ter van die see af. Die brand het nou oor­ge­skuif na Ver­maak­lik­heid self en ver­der. Ons wa­ter­toe­voer en wa­ter­py­pe is daar­mee heen en dra­de het heel­te­mal af­ge­brand. Ons groot­ste pro­bleem is ons wa­ter­toe­voer. Ons het ’n fon­tein waar­uit ons wa­ter pomp, maar dis nou daar­mee heen. In hier­die sta­di­um kan ons nie die ska­de be­paal nie, maar dit be­loop se­ker­lik der­dui­sen­de rand en ons het geen ver­se­ke­ring nie.” A­li­son Bry­ant, voor­sit­ter van S­til­baai se lan­de­li­ke sub­fo­rum het aan Suid-Kaap Forum ge­sê ’n brand nood­fonds is op die been ge­bring. “Die fonds is soort­ge­lyk as die een wat ons vir die groot brand in 2016 ge­stig het en waar­mee ons R350 000 in­ge­sa­mel het om boe­re te help. Dit is om te ver­se­ker dat al­le sken­kings vir die reg­te re­des aan­ge­wend word.” Wel­doe­ners kan geld in die vol­gen­de re­ke­ning in­be­taal: JF S­mit Pro­ku­reurs In­ge­lyf, trust­re­ke­ning, Ned­bank S­til­baai, tak 198765, re­ke­ning­nom­mer 1139364979. Die ver­wy­sing is ‘Brand­nood­fonds’. Be­soek www.suid­kaap­fo­rum.com vir die jong­ste nuus oor die bran­de.

Dit is baie droog en dit is ’n be­wys dat kli­maats­ver­an­de­ring selfs nie eens vir Ver­maak­lik­heid ont­sien nie. - Plaas­li­ke in­wo­ner

Fo­to: Wil­ma A­damson

In die voor­grond ’n kalm rus­ti­ge ge­sig... met die drei­gen­de vlam­me wat al na­der be­weeg.

Een van die agt riet­da­kei­en­dom­me wat deur die vlam­me ver­swelg is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.