Al­ber­ti­nia kry nu­we hoof

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - - Jeff Gib­son, kor­re­spon­dent

Sa­mu­el Cro­w­ley is as die nu­we hoof van Al­ber­ti­nia Ho­ër­skool aan­ge­stel en het met die aan­vang van die nu­we kwar­taal sy diens­te be­gin. Cro­w­ley se vo­ri­ge pos was on­der­hoof van K­ret­zen­hoop P­ri­mêr in Ge­or­ge, waar hy sy skool­loop­baan as jong seun be­gin het. Hy was tot on­langs die waar­ne­men­de hoof van dié skool en word hoog aan­ge­spreek oor sy ge­meen­skaps­be­trok­ken­heid. Hy het die skool­re­gis­ters dop­ge­hou en wan­neer ’n leer­der lan­ger as t­wee dae af­we­sig was, het hy self on­der­soek by hul­le hui­se gaan in­stel. Op dié ma­nier het ‘stok­kies­draai’ ver­min­der. Oor die uit­da­gings wat voor­lê is hy baie ge­fo­kus om die sa­me­wer­king van leer­ders en hul­le fa­mi­lies te be­werk­stel­lig en die gemeenskap by skool­ak­ti­wi­tei­te be­trok­ke te maak. Vol­gens Cro­w­ley vorm ba­sie­se waar­des soos re­spek ’n in­he­ren­te deel van sa­me­wer­king tus­sen al­mal. Sy vyf jaar­plan sluit die sta­bi­li­se­ring van kur­ri­ku­lum, leer­der­ge­tal­le groei, vak­keu­ses te be­hou en ver­sterk, as­ook ’n vaar­dig­heids­kom­po­nent by die kur­ri­ku­lum te voeg. Hy sê: “Wis­kun­de­ves­ti­ging met jong leer­ders, graad R tot graad 9, moet in hul­le vor­mings­ja­re be­gin en dan in hul­le tie­ner­ja­re ver­sterk word. Om eers in graad 10 te pro­beer is te laat.” Die be­skeie man is ’n Jazz lief­heb­ber en ’n ge­reel­de be­soe­ker aan die KKNK, waar hy graag aan de­bat­te deel­neem en mu­siek luis­ter.

Fo­to: Jeff Gib­son, kor­re­spon­dent

Ho­ër­skool Al­ber­ti­nia se nu­we skool­hoof, mnr. Sa­meul Cro­w­ley.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.