Take a BREAK

The Poultry Bulletin - - ASPIRING CHEF -

Af

1 2 3 4 5 6 7 14 16 18 20 21 23 25 27 29 Mense wat langsaan woon (4) n Bestem­ming bereik (8) Laat teregstaan (6) No Clue Ba­sis vir 'n pavlova (8) Lang­durige gereën (6) Ty­de­like verblyf wat opges­laan word (4) Soos 'n els, maar groter (5) Rigt­ing wat gevolg word (5) Ge­brek aan be­lang­stelling en en­ergie (8) Ook ge­noem eier­struif (8) Toegewy (7) Wolfs­boon­tjie (6) Ie­mand wat vertrek op ’n stasie groet (6) Krip­tografiese stelsel (4) Pi­ragua in Mada­gaskar, waka in Nieusee­land en ka­jak in Alaska (4)

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.