Dwars

The Poultry Bulletin - - TAKE A BREAK -

9 Deurtjies voor sol­der en kelder se in­gang (5) 10 Bel­hoen­der (9) 11 Klap-klap vlieg son­der om eint­lik weg te kom (7) 12 Hoen­der­agtige voël van No­ord- en Sen­traalamerika, wat koeloe-koeloe maak (7) 13 Inge­breek (5) 15 Swart agaat­steen (3) 16 Digge­weefde ma­te­ri­aal met 'n ger­if­felde voorkoms (5) 17 Bisk, con­sommé of sn­ert (3) 19 Opgeskote seun (7) 20 Een plant op 'n an­der oor­plant (3) 22 Ge­treur (5) 23 Ramp (3) 24 Snip­per (5) 26 Sk­ilder wat ve­ral wolke sk­ilder (7) 28 Stelsel­matige ak­sie teen 'n eu­wel (7) 31 Voël wat geteel word om sy vleis, vere en vel (9) 32 Mees se­nior ver­teen­wo­ordi­ger in die

diplo­matieke ko­rps (5)

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.