120

Trou Idees - - VOORBLAD - Deur AL­DI­NE RUT­LED­GE van AL­DI­NE RUT­LED­GE PHO­TO­GRAP­HY

Hoe kies ek ’n fo­to­graaf?

Blaai deur tyd­skrif­te en gaan kyk na trou-blogs om ver­skil­len­de fo­to­gra­we se werk te sien. Vra vrien­de en fa­mi­lie wat on­langs ge­trou het of by trou­es was wie hul­le guns­te­ling-fo­to­graaf is. Vra ook die ei­e­naar of be­stuur­der van jou ont­haal­plek wie hul­le kan aan­be­veel. Dit is be­lang­rik dat jy uit­vind hoe die fo­to­graaf op­tree op trou­es. Die fo­to­graaf moet kan in­pas op die dag en help om jou dag ek­stra spe­si­aal te maak. Vind uit hoe­veel jaar on­der­vin­ding die per­soon het en hoe hy of sy gaan se­ker maak al die spe­si­a­le oom­blik­ke word vas­ge­vang. Maak dan ’n lys van fo­to­gra­we en be­soek hul­le web­tuis­te en Fa­ce­book­blad om ’n i­dee te kry van hul­le styl en of dit by jou pas. Vra hul­le wat hul­le ta­rief is en be­sluit of dit in jou be­gro­ting val. Skrap nou die na­me een vir een van jou ly­sie af tot jy een ge­kies het.

Wan­neer moet ek my fo­to­graaf be­spreek?

Fo­to­gra­we wat in aan­vraag is, kan tot ’n jaar en selfs lan­ger voor­uit be­spreek wees. Be­gin dus so gou moont­lik soek na ’n fo­to­graaf, want hoe na­der jy aan jou trou­da­tum kom, hoe moei­li­ker gaan dit wees om die eer­ste een op jou ly­sie te kry. As die per­soon nie be­skik­baar is nie, kan jy hom of haar vra om ie­mand an­ders met ’n soort­ge­ly­ke styl aan te be­veel.

Is dit be­lang­rik dat die fo­to­graaf ’n as­sis­tent het?

Nee, dit is glad nie be­lang­rik nie. Par­ty fo­to­gra­we neem fo­to’s son­der die hulp van ’n as­sis­tent en an­der ver­kies weer hulp. Ge­woon­lik help as­sis­ten­te net om toerusting rond te dra en neem hul­le nie self fo­to’s nie. As daar meer as 150 gas­te op jou troue gaan wees, kan jy dalk jou fo­to­graaf vra om ’n twee­de fo­to­graaf te be­spreek vir die troue. So ’n fo­to­graaf het ge­woon­lik min­der on­der­vin­ding en kos tus­sen R1 000 en R2 500.

Hoe­veel fo­to’s kan ek van my fo­to­graaf ver­wag?

’n Fo­to­graaf gee tus­sen 50 en 120 fo­to’s per uur wat hy of sy werk. Jy sal die ho­ë­re­so­lu­sie-fo­to’s op ’n CD of USBstok­kie ont­vang.

Hoe kan ek se­ker maak ek lyk mooi op my fo­to’s?

Ont­span en ge­niet die fo­to­ses­sie! Hoe meer ont­span­ne jy is, hoe na­tuur­li­ker sal jy op die fo­to’s lyk. Glim­lag! Die oom­blik waar­van jy so lank ge­droom het is nou hier en jy voel dalk baie pa­nie­ke­rig. Haal diep a­sem, ont­span en glim­lag. ’n Glim­lag kom baie mooi­er op fo­to’s uit as ’n ge­span­ne uit­druk­king op die ge­sig. Glim­lag die he­le tyd – van die oom­blik dat jy die kerk bin­ne­stap. Wees ver­lief! Waar­van hou el­ke trou­fo­to­graaf? ’n Bruids­paar­tjie wat na me­kaar kyk, wat vir me­kaar glim­lag en hul­le lief­de vir me­kaar wys. Dit sorg vir on­ge­loof­li­ke mooi oom­blik­ke wat vas­ge­vang kan word. Jul­le kan dit ge­rus ook oor­weeg om vir jul­le ver­lo­wing vir ’n ses­sie by die fo­to­graaf te gaan. So­doen­de leer jy voor die troue hoe om ge­mak­lik te wees voor die ka­me­ra en leer jy en die fo­to­graaf me­kaar ken.

Vir jou groot­ste dag wil jy op jou mooi­ste lyk – en ook op al die fo­to’s ag­ter­na. Hier is wen­ke wan­neer jy vir die reg­te fo­to­graaf vir jóú soek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.