Werk so met wit

Tuis Verf Dit - - INHOUD - Deur Kim Bou­gaardt • Fo­to’s Jan Ras

Wit is ’n kleur wat nooit uit die mo­de gaan nie; dit kan ge­sel­lig, ge­so­fis­ti­keerd, weel­de­rig en tref­fend – al­les te­ge­lyk – wees.

Wit laat ’n ver­trek gro­ter lyk, en ’n ruim­te wat heel­te­mal wit in­ge­klee is, is vars en lug­tig. Daar is so­veel va­ri­a­sies van wit – elk met ’n u­nie­ke be­ko­ring – dat dit nog­al oor­wel­di­gend kan wees om die reg­te wit pa­let te vind. Maar jy hoef nie bang te wees vir wit en al sy to­ne nie – dis glad nie so moei­lik om daar­mee te werk as jy dié ba­sie­se rig­ly­ne volg nie ...

Wen­ke vir wit ruim­tes

Volg dié wen­ke en skep ’n ruim­te wat vars, ge­rief­lik, warm en ge­sel­lig is:

1 Die ge­heim om ’n ont­span­ne, wit ver­trek te skep, lê in die ge­bruik van ver­skil­len­de wit to­ne laag op laag. Laat wit ruim­tes werk deur teks­tuur in te b­ring met lap, vloer­be­dek­kings en be­lig­ting, en vorm in te b­ring met de­kor­by­kom­stig­he­de. 2 Be­gin deur die mu­re wit te verf. As jou vloe­re ook wit is, sal dit sa­me­hang help skep. Dit bied ook ’n skoon skil­der­doek wat as goeie ver­trek­punt dien wan­neer jy die ruim­te in­klee. 3 As daar geen ar­gi­tek­to­nie­se de­tail in die ruim­te is nie, kan jy dit tref­krag gee met war­mer witte. Span be­lig­ting in vir ba­lans en ’n warm gloed. 4 Ver­sag wit deur i­voor, grys­bruin, tit­sels grys en swart, of lig­te hout-e­le­men­te by te voeg. Dié ska­ke­rings sal keer dat die ruim­te ste­riel lyk en voel. Ge­bruik dit in die vorm van bed­de­goed, kuns­wer­ke, mat­te en plak­pa­pier om diep­te en vi­su­e­le tref­krag te ver­leen. 5 U­nie­ke fat­soe­ne en vorms gee per­soon­lik­heid, be­ko­ring en ka­rak­ter. Wit ke­ra­miek­wa­re en va­se wat saam ge­groe­peer word, is in­druk­wek­kend, ter­wyl spie­ëls, gla­se en de­ko­ra­tie­we stuk­ke die oog sal vang.

T e ks­tuur is die ge­hei­me be­stand­deel wat die hart v an ’n natuurlike huis laat klop, en dis die kom­bi­na­sie v an v er­skil­len­de teks­tu­re wat diep­te, tref­krag en ryk­heid daar­aan gee. – HansBlom­quist, The Na­tu­ral Ho­me

Wit ver­trek­ke moet ge­nieten in gelééf word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.