Nie meer pienk of blou nie

Tuis Verf Dit - - VERF RAAD -

Ons ver­wag ons eer­ste­ling en het be­sluit om die ba­ba se ge­slag ’n ver­ras­sing te hou, wat die ver­sie­ring van die ba­ba­ka­mer moei­lik maak. Ek hou van neu­tra­le k­leu­re, maar ek is nie se­ker of dit in ’n ba­ba­ka­mer sal werk nie.

Renée de Waal, in­te­ri­eur-ar­gi­tek, ant­woord ’n Ge­luk­ki­ge en te­vre­de ba­ba is el­ke ma se droom, en dis geen ge­heim nie dat kleur ’n groot uit­wer­king op mens­li­ke ge­drag het. Op so t­wee of d­rie maan­de be­gin ba­bas kleur in hul om­ge­wing raak­sien. En nes be­paal­de klan­ke ’n e­mo­si­o­ne­le in­vloed op hul­le het, sal ver­skil­len­de k­leu­re se­ke­re re­ak­sies uit­lok.

Ba­ba­ka­mers is dees­dae nie meer be­perk tot ge­slag­spe­si­fie­ke pienk en blou nie, wat ’n neu­tra­le kleur­ske­ma die van­self­spre­ken­de keu­se maak vir ’n rus­ti­ge en prak­tie­se ruim­te. ’n Kom­bi­na­sie van neu­tra­le to­ne en die 1 001 ska­ke­rings van wit, te­sa­me met pas­tel­kleu­re as ak­sen­te, sal Boe­tie of Sus­sie se ka­mer ’n rus­ti­ge plek maak om te slaap, ge­voed te word en te speel. Boon­op lyk ’n k­lein ba­ba­ka­mer in ’n lig­ter kleur­ske­ma som­mer rui­mer. En la­ter kan die neu­tra­le pa­let mak­lik vir ’n kleu­ter aan­ge­pas word deur mid­del van een of meer kleur­ver­an­de­rings op die mu­re.

As jy nie wil hê jou ba­ba moet te veel sti­mu­la­sie of op­win­ding er­vaar nie, is dit goed om in­ten­se ska­ke­rings en sterk k­leu­re te be­perk, an­ders kan dit sy of haar e­ner­gie­vlak­ke op­jaag. Don­ker k­leu­re, ver­al swart, kan ’n koue, neer­druk­ken­de uit­wer­king hê en moet met groot om­sig­tig­heid ge­bruik word.

Maar selfs nie die groot­ste kleur­wys­he­de kan die plek van mens­li­ke e­mo­sie in­neem nie. Maak nie saak wat die boe­ke sê nie, dit hang van die in­di­vi­du af hoe kleur hom of haar gaan be­ïn­vloed. Laat kin­ders wan­neer hul­le ’n bie­tjie ou­er word, sê waar­van hul­le hou; hul­le sal mak­li­ker rus­tig raak in ’n ruim­te waar hul­le vei­lig voel.

Maar on­danks al jou voor­ne­mens, gaan jy waar­skyn­lik tog op die ou end daar­die blik blou of pienk verf koop!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.