Kui­er saam by ons 2017-Re­gruk met Flair-ga­la

Be­spreek jou plek by ons ga­la-ge­leent­heid waar ons die wen­ners van van­jaar se Re­gruk met Flair-kom­pe­ti­sie aan­kon­dig!

Tuis - - CONTENTS -

In Maart het ons op­knap­pers ge­nooi om fo­to’s in te stuur van hul ver­nuf­ti­ge regruk­pro­jek­te. En in No­vem­ber kon­dig ons die wen­ners van ons jaar­lik­se Re­gruk met Flair-kom­pe­ti­sie aan by ons ga­la-ge­leent­heid. Kom kui­er saam!

Van­jaar is die ga­la weer op die lief­li­ke Le Bac-land­goed in die Paarl, met die a­sem­ro­wen­de Dra­ken­stein­ber­ge as ag­ter­grond. Die ra­dio-en-TV-per­soon­lik­heid Tra­cey Lan­ge is die gas­vrou en die sang­sen­sa­sie Le­ah sal sorg vir die ver­maak.

Met jou aan­koms sal jy be­derf word met heer­li­ke snoep­goed en ’n glas von­kel­wyn; la­ter sal jy smul aan ’n laat­ont­byt ter­wyl jy na ons kos- en self­doen-de­mon­stra­sies kyk. En dan die hoog­te­punt van die dag: die aan­kon­di­ging van 2017 se Re­gruk met Flair-wen­ners.

WAN­NEER Sa­ter­dag, 11 No­vem­ber WAAR Le Bac-land­goed, R45, Paarl TYD 09:30 vir 10:00 tot 13:00 KOS­TE R395 (dit sluit die laat­ont­byt, ver­maak, die jong­ste uit­ga­we van Tuis en Tuis Op­knap, ver­skeie ge­luks­pry­se en ’n fan­tas­tie­se ge­skenk­pak in) OM TE BE­SPREEK Stuur e-pos na Rox­an­ne.Cloe­te@me­dia24.com; plek is be­perk en be­spre­kings sluit Vry­dag, 3 No­vem­ber 2017.

Tra­cey Lan­ge Le­ah

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.