Dit sit nie in e­nig­een se broek nie

Tuis - - READER HOME -

Een van die voor­ver­eis­tes vir die nu­we huis was ge­noeg ruim­te dat Ar­no aan sy ver­sa­me­ling klas­sie­ke mo­tors kan werk. “In die ont­werp­sta­di­um het ons be­sef die ga­ra­ge is be­plan vir waar die be­staan­de swem­bad op die erf was,” sê Ar­no. Ty­dens ’n na­week­be­soek aan die ter­rein het Ar­no ’n blink i­dee ge­had: Hul­le kan die swem­bad uit­gra­we, en pleks van die gat op­vul, kan hul­le ’n kel­der­ver­die­ping met ’n mo­tor­hys­toe­stel bou.

Die paar­tjie wou kon­tant bou en het ’n streng fi­nan­si­ë­le plan op­ge­stel. Maar toe be­gin die kwo­ta­sies in­kom – en oor­skry die be­gro­ting met ’n half­mil­joen rand! Uit­ein­de­lik het hul­le ’n bou­er ge­kies wat hul­le by ’n han­del­skou ont­moet het; dié se kwo­ta­sie was heel­wat na­der aan die be­drag wat hul­le in ge­dag­te ge­had het.

Maar kort daar­na moes hul­le die kos­te van die he­le pro­jek oor­be­re­ken as ge­volg van ge­brek­ki­ge skat­tings. ’n Rots­laag on­der die swem­bad was die eer­ste uit­da­ging; hul­le moes ge­spe­si­a­li­seer­de toe­rus­ting huur, wat hul­le baie uit die sak ge­jaag het. “Net toe ons tot by die no­di­ge diep­te van 3 m ge­gra­we het, het ons ont­dek ons het ’n wa­ter­pro­bleem,” ver­dui­de­lik Ar­no. “Weens ’n hoë wa­ter­ta­fel het ons nou ’n pomp in die kel­der wat el­ke twee dae so­wat 1 000 li­ter wa­ter na die mu­ni­si­pa­le storm­wa­ter­drein pomp.”

Om vir die wa­ter­pro­bleem te ver­goed moes die kel­der­vloer her­ont­werp word, waar­na keer­mu­re van be­kis­te be­ton met staal­ver­ster­king en wa­ter­dig­tings­mid­dels ge­ïn­stal­leer is. >>

Die skool vis­se bo die wa­ter­fo­kus­punt na­by die huis se in­gang kom van Ar­no en Ge­ral­de­ne se va­kan­sie­huis op St. Fran­cis­baai.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.