EKO-GERIEF MET ISOBOARD

Die keu­se vir jou as jy op soek is na i­so­le­ring met ’n lig­te kool­stof­spoor ...

Tuis - - EKO-HUIS -

IsoBoard het ’n trot­se ver­bin­te­nis met E­coS­tan­dard South A­fri­ca, ’n or­ga­ni­sa­sie wat om­ge­wings­vrien­de­lik e stan­daar­de van uit­ne­mend­heid wil daar­stel waar­aan pro­duk­te, ver­vaar­di­gers en diens­ver­skaf­fers in die Suid-A­fri­kaan­se bou­be­dryf ge­meet en be­oor­deel kan word.

E­coS­tan­dard be­plan om die vraag na en ge­bruik van om­ge­wings ver­ant­woor­de­li­ke or­ga­ni­sa­sies te be­vor­der deur deel te neem aan die wê­reld­wye i­ni­si­a­tief om be­ter en ster­ker oor­we­ging te skenk aan die om­ge­wings be­hoef­tes van ons pla­neet.

IsoBoard het hom daar­toe ver­bind om e­ko­vrien­de­li­ke pro­duk­te aan klan­te te ver­skaf, en is deel van E­coS­tan­dard se waar­de­vol­le por­te­feul­je ge­ser­ti­fi­seer­de en ge­gra­deer­de pro­duk­te wat ’n E­coPro­duc­t­e­ti­ket ver­werf het met hul deur­sig­tig­heid en uit­ste­ken­de om­ge­wings prak­ty­ke.

In­dien jy op soek is na ’n pro­duk wat die tem­pe­ra­tuur van jou ge­bou sal re­gu­leer – het­sy ’n kan­toor, besigheid of huis – is Suid-A­fri­ka se voor­ste ver­skaf­fer van ter­mie­se i­so­le­ring die op­sie vir jou:

PLAFONNE In woon­hui­se be­weeg hit­te hoof­saak­lik deur die dak­struk­tuur in en uit. Ge­ï­so­leer­de plafonne ver­traag hit­te­vloei na leef­a­re­as in die so­mer en be­hou op­ge­wek­te hit­te in die win­ter.

MU­RE S­pou­muur-i­so­le­ring voor­kom hit­te­oor­drag en keer dat hit­te teen die bin­ne­ste laag van mu­re wat aan die son bloot­ge­stel word, op­bou. Met IsoBoard in spou­mu­re sal vog ook nie bin­ne-in die hol­te teen die bin­ne­muur kon­den­seer en die muur deur­dring nie.

VLOE­RE Hit­te­ver­lies deur vloe­re op ’n be­ton­on­der­laag ver­oor­saak koue on­der die voe­te, ver­al in die win­ter wan­neer die on­der­lig­gen­de grond af­koel om­dat die grond dan meer wa­ter op­neem.

BESTAANDE GE­BOUE IsoBoard kan as ter­mie­se i­so­la­sie in­ge­span word om die ge­mak of e­ner­gie-doel­tref­fend­heid van bestaande ge­boue te ver­be­ter. Dis ge­skik vir in­stal­le­ring as ’n nu­we pla­fon, het­sy on­der ’n bestaande plat pla­fon of tus­sen die dak­bal­ke.

isoboard.com,

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.