’n Wen-ont­werp

Tuis - - STAALRAAM -

Die W­hit­fields het aan­vank­lik ’n hout­huis in ge­dag­te ge­had, maar Dal en Ne­al het ’n kom­bi­na­sie van lig­te en swaar staal voor­ge­stel – nie net om die uit­da­gings wat die ter­rein in­ge­hou het, die hoof te bied nie, maar ook om bin­ne hul kli­ën­te s eon on­der­han­del­ba­re be­gro­ting van R1,5 mil­joen te bly. “Ons het nog nooit te­vo­re van lig­te staal ge­hoor nie, maar was op­ge­won­de oor die ge­dag­te,” sê Fi­o­na.

Ne­al ver­dui­de­lik dat die keu­se van lig­te staal hoof­saak­lik ’n prak­tie­se op­los­sing was. Weens die steil hel­ling moes die span met ’n struk­tuur vo­ren­dag kom wat min weeg – een wat nie swaar ver­sterk­te bak­steen­of be­ton­werk sou verg om die huis te on­der­steun nie. Fi­o­na ver­tel: “Ons be­gro­ting was baie knap en die ar­gi­tek­te, wat ook as pro­jek­be­stuur­ders op­ge­tree het, het won­de­re daar­mee ver­rig.”

Die kon­struk­sie was so ’n groot sukses dat dit twee ar­gi­tek­tuur­pry­se los­ge­slaan het: be­ne­wens die In­s­ti­tuut van Ar­gi­tek­te( S AI A) se me­rie­te toe­ken­ning in die Oos Kaap­streek in 2017 het dit ook eer­vol­le ver­mel­ding van Coro­brik SAIA in 2018 ver­werf.

“Ek is in die wol­ke oor dié twee jong ar­gi­tek­te en hul fan­tas­tie­se vi­sie,” sê Fi­o­na. >>

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.