TVPLUS-KOMPETISIEREËLS:

TV Plus (Afrikaans) - - BLAAI NA DIE BLAD -

1. Hier­die re­ëls geld vir al­le kom­pe­ti­sies wat in dié uit­ga­we van tvplus ver­skyn. 2. Die pry­se sal toe­ge­ken word aan kor­rek­te in­skry­wings wat luk­raak ge­kies is na­dat el­ke kompetisie ge­sluit het. 3. Die be­oor­de­laars se be­sluit is fi­naal en geen kor­re­spon­den­sie sal daar­oor ge­voer word nie. 4. Die pry­se is nie vir kon­tant ver­ruil­baar nie. 5. Jy kan so­veel keer in­skryf as wat jy wil. 6. In­dien moont­lik, ver­skaf ’n straat­a­dres en nie ’n pos­a­dres nie. 7. Moe­nie van ge­re­gis­treer­de pos ge­bruik maak nie; dié pos sal nie ge­haal word nie. 8. Per­so­neel van Me­dia24 (Bpk.) en hul on­mid­del­li­ke fa­mi­lie, die prys­bor­ge en hul ad­ver­ten­sie-a­gent­skap­pe mag nie in­skryf nie. 9. Pry­se moet teen 21 Ju­nie 2018 op­ge­ëis word. 10. tvplus sal wen­ners te­le­fo­nies in ken­nis s­tel. 11. Die SMS-nom­mer is 35982. Al­le SMS’e kos R1,50 elk en gra­tis SMS’e geld nie. 12. Die pos­a­dres is: Pos­bus 333, Auck­land­park 2006. 13. Al­le kom­pe­ti­sies van tvplus word ge­pu­bli­seer na­mens die kli­ënt as ’n diens aan die le­sers. Die kli­ënt is ver­ant­woor­de­lik om die pry­se in Suid-A­fri­ka af te le­wer. 14. Deel­ne­mers en wen­ners van al­le kom­pe­ti­sies vry­waar tvplus, Me­dia24 (Bpk.), die kli­ënt en hul a­gent­skap­pe van e­ni­ge aan­spreek­lik­heid, aan­spraak of ver­lies wat uit hul deel­na­me of die wen van pry­se kan spruit. 15. Laat agt tot tien we­ke toe vir die af­le­we­ring van pry­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.