Nu­we­lin­ge en kon­flik

TV Plus (Afrikaans) - - MOENIE MIS NIE -

Na­o­mi is on­ge­luk­kig wan­neer Fer­di haar do­mi­neer. Bin­ne­lan­ders Week­dae kykNET (*144) 19:30 I­van­ka se aan­kon­di­ging is nie die e­nig­ste ver­ras­sing vir die Fer­rei­ras nie, en hul­le is oor­tuig daar­van “Van” se hart volg ou pa­tro­ne. Fer­di word voor­skrif­te­lik wat sy ver­hou­ding met Na­o­mi be­tref en Lou­is word ’n won­der­li­ke ge­leent­heid aan­ge­bied, maar dit kan ’n groot in­breuk op sy so­si­a­le le­we maak. Lou­is se e­nig­ste teen­stan­der is die gif­ti­ge An­ne­li­ze, maar Lou­is wys gou hy is ook ’n Kos­ter. Ja­na is be­kom­merd oor haar ver­hou­ding met At, en At se blind­heid is nie die e­nig­ste strui­kel­blok wat hul­le moet oor­kom nie. Nog ’n groot be­sluit wag op die aan­deel­hou­ers, Con­rad en An­ne­li­ze moet vin­nig dink om die wind in hul rig­ting te laat waai, en dit lyk of ene Gra­ham Jen­kins (Neil M­cCarthy) die e­nig­ste sleu­tel tot hul doel­wit is. Die nu­we­ling Ru­ben (A­dri­an S­teyn) is ’n po­ten­si­ë­le kan­di­daat om die per­so­neel­te­kort te be­ëin­dig, maar Na­o­mi word ’n rat voor die oë ge­draai oor pre­sies waar Ru­ben in Bin­ne­land se hi­ë­rar­gie in­pas. Pip­pa se pa, Dirk (Ri­chard van der West­hui­zen), daag in P­re­to­ria op en Pip­pa is on­se­ker hoe sy oor haar pa se toe­koms­plan­ne voel. Con­rad se oog dwaal ’n bie­tjie, maar dit skeel sy ge­lief­de, An­ne­li­ze, skyn­baar min. ’n Woe­de-uit­bars­ting lei tot meer as een “on­ge­luk­kie” tuis. Ja­na se waar­sku­wings mag dalk op do­we ore val, maar wan­neer dit tot ’n o­pen­ba­re ver­ne­de­ring lei, is daar nie mak­lik salf aan te smeer nie. I­van­ka se le­we word met meer plig as ple­sier oor­laai en wan­neer haar ne­fie, klein DJ, erns­tig siek raak, is daar meer as een rid­der wat haar te hulp wil snel. Kers­fees is fa­mi­lie­tyd vir die Bin­ne­lan­ders en die Fer­rei­ras gaan ’n vol huis hê, want dis nie net Tru­die (Da­ni­ah de Vil­liers) wat by haar ou­pa Ok­kie kom kui­er nie.

Ter­ti­us en Kar­li is on­ge­mak­lik in me­kaar se ge­sel­skap, en Fer­di het ’n blink plan om Ok­kie se sa­ke­ryk uit te brei. Ru­ben het sy oog op ’n nooi, maar haar broer be­vraag­te­ken Ru­ben se mo­tie­we. At maak Li­ka (Lea Vi­viers) ’n aan­bod wat sy nie mak­lik kan wei­er nie, en Na­o­mi se lief­des­le­we lyk be­roerd, maar Kar­li moe­dig haar aan om nie vin­nig be­slui­te te neem nie. An­ne­li­ze se jaar skop op ’n hoë noot af wan­neer dit lyk of haar harts­be­geer­tes ver­we­sen­lik word. Ok­kie en Wim­pie kruis swaar­de en ’n vuis­ge­veg breek uit. Ru­ben soek bly­plek en wil na die kot­huis by die Fer­rei­ra-huis gaan kyk, maar hy kry meer as waar­op hy ge­hoop het op die tra­gie­se dag. Kapt. Lie­ben­berg (Dirk S­toltz) maak weer sy ver­sky­ning, en dit lyk as­of die skul­di­ge lank ag­ter tra­lies gaan sit. DE­SEM­BER NO­VEM­BER JA­NU­A­RIE VER­LE­DE KEER Wim­pie het by B­reg­gie be­gin vlerk­sleep, An­ton het Kar­li ont­voer toe sy op pad Ba­li toe was, en Kar­li het ’n brand ge­stig om die rook­a­larms te ak­ti­veer in die hoop dat sy ge­vind word. 8 – 10 NO­VEM­BER Con­rad bel Dirk oor Pip­pa, At wil nie Ja­na se hulp hê nie, en Ja­na is moe­de­loos oor Kar­li. Con­rad vra Piet se hulp om Kar­li op te spoor, ’n se­nu­ag­ti­ge An­ton het ’n plan om nood­saak­li­ke me­di­sy­ne te kry, en Lou­is be­sef wat At se groot­ste vrees is. Se­ku­ri­teits­ka­me­ras kan nie die no­di­ge ant­woor­de ver­skaf nie. 13 – 17 NOVEMER

Il­se waar­sku Ok­kie ná Na­o­mi se skok­aan­kon­di­ging, Ja­na haal haar frus­tra­sies op Ter­ti­us uit, en An­ton het ’n do­de­li­ke plan. Die hoof­ver­dag­te in Kar­li se ver­dwy­ning word on­der­soek, Con­rad is nie be­ïn­druk om An­ton in die hos­pi­taal te sien nie, en An­ne­li­ze kon­fron­teer Con­rad oor Pip­pa. Ok­kie vind iets skok­kends uit, die on­ko­lo­gie­sen­trum word die vol­gen­de tei­ken in die vi­sier, en Ja­na be­ken iets oor At teen­oor Lou­is. Pip­pa kies die ha­se­pad, I­van­ka deel groot nuus met die Fer­rei­ras, en Il­se en Ok­kie be­sluit om die waar­heid van I­van­ka te weer­hou. 20 –21 NO­VEM­BER Na­o­mi is on­se­ker oor hoe om Fer­di ge­rus te stel, en Kar­li pro­beer Na­o­mi paai. Gra­ham wil plan­ne vir Ou­kers­aand met Il­se en Ok­kie be­spreek, en I­van­ka moet ’n be­sluit oor At neem. De­lia en Con­rad maak ’n af­spraak, en Lou­is is steeds ge­skok oor sy ont­dek­king. • Lees meer op bl. 57.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.