Fa­mi­lie­sa­ke

TV Plus (Afrikaans) - - MOENIE MIS NIE -

Mu­vhan­go Week­dae SABC2 (*192) 21:00 Die en­kel­pa Vu­si suk­kel om kop te hou wan­neer Kat­le­go hul dog­ter, Lu­fu­no, af­skeep en hom met al die ou­er­li­ke plig­te los. Hoof­man A­z­win­di­ni en Rant­hu­meng kry dit reg om hul ver­skil­le by te lê en blad te skud ná hul aan­hou­den­de ge­skil­le deur die ja­re, en Te­bo­ho be­sef nie die be­te­ke­nis van haar nu­we Ven­da-naam nie en be­plan om die oud­stes aan te sê om dit te ver­an­der. Ma­to­d­zi vra haar be­stie Ren­da­ni om ver­sko­ning vir al die dra­ma wat sy vir Ren­da­ni en haar fa­mi­lie ver­oor­saak het, en die tyd loop uit vir die kon­ke­laar Mats­hi­diso om ’n nu­we ryk man te vind om haar kwis­ti­ge leef­styl te be­fonds. Die T­hat­he-bur­ge­mees­ter Mu­la­lo is nie oor­tuig deur sy vrou Te­bo­ho se nu­we vroom op­tre­de nie, en Vu­si is be­reid om Kat­le­go af te skryf uit sy en Lu­fu­no se le­we en oor te be­gin. Li­vhu­a­wa­ni is des­pe­raat om haar ge­bro­ke hu­we­lik met die swendelaar Ten­da­mu­d­zi­mu te red, maar dan vind sy uit hy ver­kul haar, en Mats­hi­diso ver­klaar oor­log NO­VEM­BER teen No­ni om St­hem­bi­so se hart te wen . . . en sy bank­re­ke­ning. El­ders dink Vu­si Kat­le­go ly dalk aan na­ge­boor­te­de­pres­sie weens haar bis­sa­re op­tre­de. DE­SEM­BER

Vu­si dink Kat­le­go haat hom, en St­he sien iets on­ver­wags: Mats­hi­diso saam met ’n an­der man. Dee het in­te­res­san­te nuus om te ver­tel, en Ten­da se af­fair is nie meer ’n ge­heim nie. Kat­le­go re­a­geer nie goed op moe­der­skap nie en dit lyk of sy by breek­punt is, en KK gee vir St­he die sleu­tels van sy huis wat hy gaan op­pas ter­wyl KK weg is. ’n Be­soe­ker klop aan KK se deur en St­he word be­groet deur Mats­hi­diso, wat hom ’n aan­lok­li­ke aan­bod maak. Li­vhu­wa­ni het nog ’n ge­sprek met Ten­da, en Kat­le­go wei­er om dok­ter toe te gaan in­ge­val daar iets met haar skort. Li­vhu­wa­ni wil van woe­de ont­plof oor Ten­da en Dee se ge­flirt, en Kat­le­go het ’n e­mo­si­o­ne­le in­een­stor­ting. La­ter speel Mats­hi­diso die on­der­da­ni­ge een in haar warm ge­flirt. Weens hul druk pro­duk­sie­ske­du­le kon Mu­vhan­go nie e­pi­so­de-in­lig­ting vir Ja­nu­a­rie ver­skaf nie. ONS HET GE­VRA VER­LE­DE KEER Te­bo­ho was ont­steld om­dat haar man, Mu­la­lo, ’n vrou­li­ke as­sis­tent aan­ge­stel het, en T­han­da­za en Ja­mes het hul ver­skil­le by­ge­lê, maar daar was steeds span­ning tus­sen die vrien­de. 8 – 10 NO­VEM­BER Ren­da­ni word deur die po­li­sie on­der­vra na­dat sy van haar ont­voer­ders weg­ge­kom het, Te­bo­ho sien nie uit na haar naam­ge­wing­se­re­mo­nie nie, en Mats­hi­diso stook weer eens die vuur tus­sen Ja­mes en T­han­da­za. Hang­wa­ni is be­kom­merd oor wat met haar dog­ter Ren­da­ni gaan ge­beur, en hoof­man A­z­win­di­ni is woe­dend wan­neer die Ra­mashia-fa­mi­lie op­daag om die klag­tes teen sy nig­gie Ren­da­ni te be­spreek. Rant­hu­meng waar­sku in­tus­sen sy vrou T­han­da­za teen Ja­mes.

Ma­to­d­zi ig­no­reer sy fa­mi­lie se wen­se en vra Ren­da­ni om ver­sko­ning vir die moei­lik­heid wat hy ver­oor­saak het, en T­han­da­za is bly haar seun Vu­si word uit die hos­pi­taal ont­slaan. Te­bo­ho on­der­gaan die naam­ge­wing­se­re­mo­nie, en Rant­hu­meng ver­vies hom vir A­z­win­di­ni wat Vu­si Ven­da toe wil stuur. Ma­to­d­zi se klag­tes teen Ren­da­ni word te­rug­ge­trek, en Te­bo­ho be­gin haar nu­we le­we met ’n nu­we naam: Ny­a­mu­ka­ma­di. Ren­da­ni voel skul­dig om­dat sy steeds met Ma­to­d­zi uit­gaan ter­wyl die fa­mi­lies vy­an­de is, en Te­bo­ho leer meer oor haar nu­we kul­tuur. 13 – 17 NO­VEM­BER 20 – 21 NO­VEM­BER

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.