MOE­NIE MIS­LOOP NIE . . .

TV Plus (Afrikaans) - - MOENIE MIS NIE -

• APB sei­soen 1 (ak­sie) M-Net (*101)

Wo. 22 Nov. 19:00 • Black-ish sei­soen 4 (ko­me­die) Vu­zu

AMP (*103) Do. 23 Nov. 19:00 • Va­lor sei­soen 1 (ak­sie) M-Net (*101)

Sa. 25 Nov. 20:00 • Doc­tor Fos­ter sei­soen 2 (dra­ma) BBC

First (*119) Wo. 6 Des. 20:00 • Di­an Fos­sey: Se­crets In The Mist (dok­kie) Na­ti­o­nal Ge­o­graphic (*181) Wo. 6 Des. 20:05 • Single AF sei­soen 1 (re­a­li­teit) MTV

(*130) Wo. 6 Des. 21:15 • Be­low The Sur­fa­ce sei­soen 1 (ak­sie)

M-Net (*101) Sa. 9 Des. 23:00 • C­hop­ped Jr sei­soen 3 (re­a­li­teit) Food

Net­work (*175) Ma. 11 Des. 18:00 • Du­eños Del Pa­raí­so sei­soen 1 (te­le­no­vel­le) Te­le­mun­do (*118) Ma. 11 Des. 21:00 • Dr Mi­a­mi sei­soen 1 (re­a­li­teit) TLC

(*135) Di. 12 Des. 20:55 • Bet­ter Call Saul sei­soen 3 (dra­ma)

M-Net (*101) Wo. 13 Des. 21:00 • C­le­an Hou­se sei­soen 6 (re­a­li­teit)

FoxLi­fe (*126) Do. 14 Des. 19:10 • Pro­ject Run­way Jr sei­soen 3 (re­a­li­teit)

M-Net (*101) Sa. 16 Des. 18:00 • The G­re­at South A­fri­can Ba­ke Off: Fe­s­ti­ve Ce­le­bri­ty S­pe­ci­al (re­a­li­teit) BBC Li­fe­sty­le (*174) Di. 19 Des. 20:00 • The Li­bra­ri­ans sei­soen 4 (sci-fi)

U­ni­ver­sal (*117) Do. 21 Des. 20:00 • The A­ma­zing Race sei­soen 26 (re­a­li­teit) So­ny (*127) So. 24 Des. 18:45 • Me, My­self & I sei­soen 1 (ko­me­die)

M-Net (*101) Sa. 6 Jan. 17:00 • The Voi­ce UK sei­soen 7 (re­a­li­teit) ITV

C­hoi­ce (*123) So. 7 Jan. 18:00 • Vi­kings sei­soen 5 (dra­ma) M-Net

(*101) Ma. 8 Jan. 22:00 • The Flash sei­soen 4 (sci-fi) M-Net

(*101) Di. 9 Jan. 17:00 • T­his Is Us sei­soen 2 (dra­ma) M-Net

(*101) Ma. 15 Jan. 19:00

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.