BEDER-FBROKKIE!

TV Plus (Afrikaans) - - GETROUD MET RUGBY -

Die S­try­der­vroue be­plan al se­dert mid­del Sep­tem­ber ’n kon­sert ten ba­te van bors­kan­ker. Toe hul­le van Ni­na se di­ag­no­se hoor, het hul­le be­sluit om die kon­sert, wat op Vry­dag 26 Ok­to­ber ge­hou gaan word, op te dra aan Ni­na en an­der vroue wat bors­kan­ker het. Ni­na se o­pe­ra­sie is op Vry­dag 2 No­vem­ber, maar al­les ver­loop dalk nie soos sy hoop nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.