Ge­noeg van al die boe­lies

Ro­nel kry ’n nu­we heen­ko­me weg van skool­boe­lies en ver­hou­dings­pro­ble­me.

TV Plus (Afrikaans) - - ARENDSVLEI -

“Arendsvlei is ’n heen­ko­me vir ge­bro­ke sie­le,” ver­tel Me­la­nie du Bois (Fe­li­ci­ty Da­niels van 7de Laan, 2000-nou, van 2011-2016) wat die rol van die on­der­wy­se­res en as­pi­ran­tak­tri­se Ro­nel ver­tolk. “Sy en haar seun, Lee-Roy [Ro­ber­to Ky­le], het uit Clan­wil­li­am ge­vlug om van hul pro­ble­me te ont­snap, en bly nou in Arendsvlei om ’n nu­we be­gin te maak. Maar dis nie mak­lik nie, want die ver­le­de het die na­re ge­woon­te om jou te volg waar ’n mens ook al gaan,” ver­klap Me­la­nie. Haar on­ver­skil­li­ge rok­jag­ter­man,

Li­o­nel (Jo­dy A­bra­hams), het haar le­we ’n nag­mer­rie ge­maak en sy kry op Maan­dag 5 No­vem­ber die skok van haar le­we wan­neer hy in Arendsvlei aan­kom. “Sy wou van hom ver­geet, maar nou staan hy hier op haar stoep. Ro­nel se ver­le­de het haar in­ge­haal,” sê die ak­tri­se.

Hoe­kom is Ro­nel so be­sker­mend oor haar seun, Lee-Roy?

Hy is haar e­nig­ste seun en is deur hel. Op skool is hy ja­re lank ge­boe­lie ter­wyl die per­so­neel an­der­pad ge­kyk het. Hy is lief­de­vol soos sy ma, maar sy pa wil hê hy moet pro­ble­me met sy vuis­te op­los.

Skool­boe­lies is ’n groot pro­bleem; hoe het jy jou op die di­lem­ma voor­be­rei? Ek hoef nie ver te ge­soek het nie. My 12-ja­ri­ge dog­ter, Roxy, is drie jaar lank op skool ge­boe­lie. Sy het heel­tyd ge­sê: “Mam­ma, ek kan dit han­teer”, maar een­dag het sy ge­knak. Ge­luk­kig is die pro­bleem vin­nig op­ge­los en sy glim­lag weer. Met al die pro­ble­me, wie is Ro­nel se groot

ste steun­pi­laar? Be­a­tri­ce (Jo­le­ne Mar­tin) was nog al­tyd daar vir haar. Hul­le is ou skool-vrien­de en is am­per soos sus­ters. Hul­le gee om vir me­kaar en help me­kaar waar hul­le kan.

Hoe was jou eie skool­ja­re? Ek was in ’n Ka­to­lie­ke pri­vaat skool en die non­ne was ons on­der­wy­sers. Al­les moes per­fek wees. Die leer­ders se skool­kle­re moes ’n se­ke­re styl wees, as­ook die ma­nier waar­op jy loop en praat. Van­dag se sko­le het glad nie sul­ke streng dis­si­pli­ne nie.

Die ak­tri­se Me­la­nie en haar dog­ter Roxy. Ro­nel en haar seun, LeeRoy, moes al baie pro­ble­me in hul le­we oor­kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.