Reg­ter Mo­loi dood in sy huis ge­kry

Volksblad - - Voorblad - Mi­ke van Rooy­en

Een van die se­ni­or reg­ters in die hoog­ge­regs­hof in Bloem­fon­tein wat diep spo­re in die Suid-A­fri­kaan­se regs­wê­reld ge­trap het, is dood in sy meent­huis in Pen­ta­gon­park in die s­tad ge­kry.

Reg­ter Ja­ke Mo­loi (70), ’n ge­skei­de man wat al­leen in die meent­huis ge­woon het, was waar­skyn­lik ge­rui­me tyd dood voor­dat hy Don­der­dag ge­kry is. Hy is ver­moe­de­lik aan na­tuur­li­ke oor­sa­ke dood.

Na ver­neem word, het van die per­so­neel van die hoog­ge­regs­hof be­kom­merd ge­raak om­dat hy nie e-pos be­ant­woord of sy te­le­foon ge­ant­woord het nie en toe on­der­soek in­ge­stel. Hy is Don­der­dag dood aan­ge­tref.

Hy is ’n ge­bo­re Vry­sta­ter wat sy loop­baan as tolk en k­lerk in die de­par­te­ment van jus­ti­sie be­gin het.

Dié boor­ling van Ke­stell het die trap­pe in die regs­we­se as aan­kla­er be­gin klim tot by die pos van land­dros en daar­na is hy in 1979 as die eer­ste swart pro­ku­reur in die Vry­staat toe­ge­laat. Hy het toe sy eie prak­tyk in Wel­kom ge­o­pen.

Ter­wyl hy ge­werk het, het hy stu­deer en die LLM-graad in men­se­reg­te in 1998 aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat be­haal. Hy het ook in 2004 ’n LLM-graad in in­ter­na­si­o­na­le han­dels­reg aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch ver­werf.

Hy is in 1996 as lid van die am­nes­tieko­mi­tee van die Waar­heid-en-ver­soe­nings­kom­mis­sie in Kaap­stad aan­ge­stel.

In 1998 is hy as hoof van die des­tyd­se kan­toor van die pro­ku­reur-ge­ne­raal in P­re­to­ria aan­ge­stel.

Na­dat hy die staats­diens in 2000 ver­laat het, het hy hom in die sa­ke­wê­reld be­ge­we waar hy ’n stig­ters­lid en eer­ste uit­voe­ren­de voor­sit­ter van die ar­bi­tra­sie­fo­rum in Kaap­stad ge­word het.

Hy het hom toe as ’n fo­ren­sie­se on­der­soe­ker be­kwaam en het ser­ti­fi­ka­te in be­dro­gen kor­rup­sie on­der­soe­ke en fo­ren­sie­se ou­dit­kun­de ver­werf, waar­na hy ’n maat­skap­py, T­ha­rol­lo Sup­port Sys­tems, in Mid­rand ge­ves­tig het.

Van 2003 tot 2006 het reg­ter Mo­loi op ’n kon­trak­grond­slag vir die Eu­ro­pe­se U­nie (EU) in Brus­sel ge­werk, waar hy ge­help het met die op­stel van re­gu­la­sies vir die ont­wik­ke­ling van han­del en sa­me­wer­king tus­sen die EU en A­fri­ka-, Ka­ri­bie­se en S­til­le O­se­aan-lan­de.

By sy te­rug­keer is hy as se­ni­or na­vor­ser van die In­s­ti­tuut vir Se­ker­heid­stu­dies in P­re­to­ria se mis­daad- en regs­pro­gram aan­ge­stel en het hy ver­al na­vor­sing oor reg­sa­ke in Suid-A­fri­ka en die res van A­fri­ka ge­doen.

Voor sy heel­tyd­se aan­stel­ling in die Vry­staat in 2009, het hy ’n paar keer in die Vry­staat, Noord-Kaap en Wes-Kaap as reg­ter waar­ge­neem.

Reg­ter Mo­loi was ook se­dert 2011 die voor­sit­ter van die raad van on­der­soek of B­he­ki Ce­le, die des­tyd­se ge­skors­te na­si­o­na­le po­li­sie­hoof, ge­skik was vir die pos. Ná sy ver­slag is Ce­le ont­slaan.

Reg­ter Ja­ke Mo­loi (70)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.