Gee oor­vloe­dig, met vreug­de en vry­wil­lig

Volksblad - - Kommentaar -

Pau­lus skry­we aan die kerk in Ko­rin­te en moe­dig hul­le aan om vir die kerk in Je­ru­sa­lem by te dra (2 Ko­rin­ti­ërs 9:1-15).

Hy tref ’n on­der­skeid tus­sen twee ma­nie­re waar­op ’n mens kan gee: ’n ver­keer­de en ’n reg­te ma­nier.

Moe­nie gee om­dat jy ge­dwing word nie. Moe­nie ka­rig of met droef­heid gee nie. Gee al­tyd ge­wil­lig, oor­vloe­dig en bly­moe­dig.

Die groot­ste mo­ti­ve­ring om reg te gee, is hoe jy God se op­tre­de ver­staan. Hy is óf ie­mand wat baie van jou neem en vra, óf ie­mand wat on­ge­loof­lik baie vir jou gee.

Pau­lus help jou om raak te sien dat God ie­mand is wat baie vir jou ge­gee het en baie vir jou sal gee.

Hy is God wat baie se­ë­nin­ge gee nog voor­dat jy e­nig­iets ge­gee het, en Hy sal vir jou nóg baie meer se­ë­nin­ge gee as jy be­reid is om vry­wil­lig, oor­vloe­dig en met vreug­de vir an­der te gee.

Dit lei daar­toe dat jy nog méér ge­na­de ont­vang om self­ver­sor­gend te kan wees, met die ge­volg dat jy nog meer kan gee.

God het im­mers sy eie Seun, Je­sus Chris­tus, nie ge­spaar en Hom te­rug­ge­hou nie, maar Hom ge­gee tot vol­ko­me ver­los­sing van al jou son­des.

Om op die reg­te ma­nier te dink en te gee, bring groot dank­baar­heid teen­oor God by al­mal te­weeg.

– Dr. Jan Li­on­Ca­chet (K­lerks­dorp) in Dag­stuk­kies van die Ge­re­for­meer­de Ker­ke in Suid­A­fri­ka.

▶ Uit die Woord: Elk­een moet gee soos hy hom in sy hart voor­ge­neem het, nie met teen­sin of uit dwang nie, want God het die bly­moe­di­ge ge­wer lief. En God is by mag­te om aan julle al­les in oor­vloed te s­kenk, so­dat julle in al­le op­sig­te al­tyd van al­les ge­noeg kan hê en vol­op kan by­dra vir el­ke goeie werk. – Skrif­ge­deel­te: 2 Ko­rin­ti­ërs 9: 7,8

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.