‘Bell Pot­tin­ger moet die ge­vol­ge dra’

Volksblad - - Nuus - Jan Cron­jé, News24

Hy het self brie­we aan kli­ën­te van Bell Pot­tin­ger ge­skryf waar­in hy vra dat hul­le nie meer dié be­le­ër­de B­rit­se ska­kel­maat­skap­py se diens­te ge­bruik nie, sê M­mu­si Mai­ma­ne, DA-lei­er.

“Bell Pot­tin­ger moet die ge­vol­ge dra van sy sa­me­span­ning met die Gup­tas in die haat­li­ke en ver­de­len­de veld­tog wat Suid-A­fri­ka op grond van ras ver­deel,” het Mai­ma­ne Sa­ter­dag ge­sê.

Hy het by die ge­leent­heid joer­na­lis­te oor die DA se on­lang­se fe­de­ra­le raads­ver­ga­de­ring in Kaap­stad toe­ge­spreek.

“Dit was ’n ge­ko­ör­di­neer­de veld­tog om die Gup­tas se fi­nan­si­ë­le be­lan­ge te be­vor­der en se­ker te maak dat die ge­kaap­te ANC aan­hou om wins­ge­wen­de kon­trak­te te voor­sien wat die Gup­tas se sak­ke vul.”

Die DA het voor­heen ’n klag teen Bell Pot­tin­ger by die B­rit­se ver­e­ni­ging vir o­pen­ba­re be­trek­kin­ge en kom­mu­ni­ka­sie (PRCA) aan­han­gig ge­maak so­dat die in­stan­sie on­der­soek kan in­stel na die ma­nier waar­op Bell Pot­tin­ger sy veld­tog in SuidA­fri­ka voer.

Mai­ma­ne sê in ’n ver­kla­ring hoe­wel die reg­stap­pe doel­tref­fend was, re­a­geer in­stel­lings vin­ni­ger wan­neer hul geld­sa­ke ge­raak word.

Die on­der­soek sal op 18 Au­gus­tus be­gin.

Mai­ma­ne sê die DA se o­pen­ba­re en regs­ver­teen­woor­di­gers sal by die ver­hoor van Bell Pot­tin­ger teen­woor­dig wees. Die DA het ge­vra dat die ver­hoor in die o­pen­baar ge­hou word, maar die PRCA het Don­der­dag ge­sê Bell Pot­tin­ger het nie tot dié ver­soek in­ge­stem nie.

In ’n ver­kla­ring sê Fran­cis Ing­ham, die PRCA se di­rek­teur-ge­ne­raal, dat al­le par­tye wat by die on­der­soek be­trok­ke is, vol­gens sy in­ter­ne re­ëls tot ’n o­pen­ba­re ver­hoor moet in­stem.

Die PRCA se hand­ves be­paal dat sy le­de nie mag aan­stoot gee “op grond van ge­slag, ras, ge­loof en ge­stremd­heid nie en e­ni­ge an­der vorm van dis­kri­mi­na­sie of on­aan­vaar­ba­re ver­wy­sings is ook nie toe­laat­baar nie”. Daar­be­ne­wens word le­de ver­bied om die PRCA of die “werk van o­pen­ba­re be­trek­kin­ge in die al­ge­meen” te be­na­deel.

Bell Pot­tin­ger het vroe­ër van­dees­maand om ver­sko­ning ge­vra vir die werk wat hy na­mens die Gup­tas ge­doen het. Die maat­skap­py wou eg­ter nie kom­men­taar op Mai­ma­ne se ver­kla­ring le­wer nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.