S­tei­ers was nie be­hoor­lik vas, sê hof

Drie fir­mas is ver­ant­woor­de­lik

Volksblad - - Nuus - Ja­na B­rey­ten­bach

Ná by­na vyf jaar het die fa­mi­lie van die Roe­meen­se vrou wat in 2012 ten ty­de van die Lin­kin Park-kon­sert in Kaap­stad ge­sterf het, uit­sluit­sel oor wie vir dié ge­beu­re ver­ant­woor­de­lik is.

Flo­ren­ti­na Po­pa (33) en 19 an­der kon­sert­gan­gers is op Woens­dag 7 No­vem­ber 2012 be­seer toe ’n sterk suid­oos­te­wind stei­er­werk bui­te die Kaap­stad-sta­di­on om­ge­waai het.

Big Con­certs het die kon­sert ge­re­ël.

Die stei­er­werk waar­op die e­ner­gie­dran­kie Lu­co­za­de ge­ad­ver­teer was, het twee uur voor­dat mu­siek­groep Lin­kin Park sou op­tree, om­ge­waai. T­waalf men­se wat be­seer is, is in plaas­li­ke hos­pi­ta­le op­ge­neem. Po­pa, wat oor­spronk­lik van Roe­me­nië was, het la­ter aan haar be­se­rings ge­sterf.

’n Me­de­kon­sert­gan­ger het in 2012 aan Volks­blad ge­sê Po­pa het erns­ti­ge kop­be­se­rings op­ge­doen en daar was baie bloed.

An­der kon­sert­gan­gers wat min­der erns­tig be­seer is, is op die to­neel be­han­del.

Land­dros Ingred Arntsen het Vry­dag be­vind dat Po­pa op 7 No­vem­ber 2012 ge­sterf het na­dat ’n stomp voor­werp – die stei­er­werk – haar teen die kop ge­tref het.

Van die par­tye wat be­trok­ke was, is on­der meer die Kaap­se stads­raad, Big Con­certs, die po­li­sie en ver­skeie an­der klei­ner maat­skap­pye wat die stei­er­werk op­ge­rig het.

Big Con­certs het Al­li­an­ce Sa­fe­ty CC as sy spe­si­a­lis­se­ker­heids­fir­ma ge­bruik.

GlaxoS­mit­hK­lein (GSK), die ver­vaar­di­gers van die e­ner­gie­dran­kie Lu­co­za­de, het die kon­sert ge­borg.

GSK het Hirt&Car­ter ge­bruik om die han­dels­mer­ke te be­har­tig.

Hirt&Car­ter het die han­dels­mer­ke ont­werp en Both­ma Signs (wat toe as Max­will 137 be­kend was) aan­ge­stel om die han­dels­mer­ke, so­wel as twee stei­er­werk­to­rings, wat met die han­dels­mer­ke op­ge­maak sou word, te be­har­tig.

Both­ma Signs het Ver­tex S­caf­fol­ding aan­ge­stel om die stei­er­werk te in­stal­leer.

Arntsen het be­vind dat Ver­tex, Both­ma Signs en Hirt&Car­ter vir Po­pa se dood ver­ant­woor­de­lik is om­dat Ver­tex nie se­ker ge­maak het dat die stei­er­werk aan ’n se­ment­op­per­vlak vas­ge­bout was nie, maar eer­der op grond op­ge­rig en met bal­ke ge­sta­bi­li­seer is.

Arntsen het be­vind dat Ver­tex se werk­ne­mers te al­le tye be­wus was daar­van dat ’n sterk wind sou kon op­kom en hul­le het nie die no­di­ge ge­doen om te ver­se­ker dat die stei­er­werk be­hoor­lik vas­ge­bout was nie.

Arntsen het be­vind Both­ma Signs het nooit die vei­lig­heids­do­ku­men­te, na­dat Ver­tex dit aan hom oor­han­dig het, ge­lees en die in­houd daar­van na­ge­gaan nie. Sy het ver­der be­vind dat Hirt&Car­ter nie die blaam op Both­ma Signs kan plaas nie, om­dat eers­ge­noem­de kon­trak­tu­eel ver­plig was om stei­er­werk met han­dels­merk­ge­wing aan GSK te ver­skaf wat vei­lig is. Hirt&Car­ter het GSK ’n pro­jek­ta­rief laat be­taal.

Vol­gens Arntsen moes hy se­ker ge­maak het dat Both­ma Signs stei­er­werk op­rig waar die se­ker­heids- en vei­lig­heids­as­pek­te deur ’n “be­kwa­me per­soon” on­der­soek en goed­ge­keur is. “Hier­in het hy mis­luk en daar­om was hy na­la­tig. As Hirt&Car­ter die no­di­ge voor­sorg­maat­re­ëls na­ge­kom het, sou die to­rings nie plat­ge­val het nie.”

■ Arntsen se uit­spraak is ge­le­wer so­wat ’n week na­dat die Lin­kin Park-hoof­san­ger, C­hes­ter Ben­ning­ton, sy eie le­we ge­neem het.

As Hirt&Car­ter die no­di­ge voor­sorg­maat­re­ëls na­ge­kom het, sou die to­rings nie plat­ge­val het nie. — LAND­DROS INGRED ARNTSEN

Flo­ren­ti­na Po­pa

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.