NWU­a­ka­de­mi­ci oor ‘pla­gi­aat’ on­der­soek

Volksblad - - Nuus - Han­nes Kru­ger

Die 11 a­ka­de­mi­ci aan die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit (NWU) wat na be­we­ring pla­gi­aat ge­pleeg het, is nog nie dis­si­pli­nêr aan­ge­kla nie.

Vol­gens Lou­is Ja­cobs, NWU­woord­voer­der, word die u­ni­ver­si­teit se on­der­soek eers af­ge­han­del voor­dat tug­stap­pe ge­doen sal word.

“El­ke aan­ty­ging moet nou eers in hul a­ka­de­mie­se werk na­ge­gaan word om te kyk of daar ge­noeg me­rie­te is vir ’n tug­saak.”

Ci­ty P­ress het gis­ter ont­hul 11 a­ka­de­mi­ci, on­der wie dok­to­re en pro­fes­sors, is by die Raad op Ho­ër On­der­wys aan­ge­gee om­dat hul­le na be­we­ring in na­vor­sings­ar­ti­kels pla­gi­aat ge­pleeg het.

Die mees­te a­ka­de­mi­ci is ver­bon­de aan die fa­kul­teit na­tuur­en land­bou­we­ten­skap­pe op die Pot­chef­stroom- en Ma­fi­keng­kam­pus­se.

Ja­cobs sê die Raad op Ho­ër On­der­wys het die saak op 10 Mei na die u­ni­ver­si­teit ver­wys om­dat dit ’n in­ter­ne aan­ge­leent­heid is wat deur die u­ni­ver­si­teit on­der­soek moet word.

“Die on­der­soek is nou in ’n ge­vor­der­de sta­di­um en daar sal bin­ne­kort uit­sluit­sel wees oor of daar ge­noeg me­rie­te is om met ’n tug­pro­ses te be­gin.”

Ci­ty P­ress be­rig ver­der die mees se­ni­or a­ka­de­mi­kus van die 11 is in ’n se­ni­or be­stuurs­po­si­sie op die Ma­fi­keng-kam­pus.

Een voor­beeld van die be­weer­de pla­gi­aat is werk wat uit ’n werk­ge­wers­hand­boek oor MIV en vigs ge­pu­bli­seer is.

Die hand­boek is in 2003 ge­pu­bli­seer en de­le uit die hand­boek is na be­we­ring ge­pla­gi­eer in ’n stu­die wat in 2013 ge­pu­bli­seer is.

Ja­cobs sê hul­le neem klag­tes oor pla­gi­aat baie erns­tig op.

Die de­par­te­ment van ho­ër on­der­wys en op­lei­ding gee ’n toe­laag van R120 000 aan u­ni­ver­si­tei­te vir el­ke na­vor­sings­ar­ti­kel wat in joer­na­le of boe­ke ge­pu­bli­seer word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.