Volks­blad

Z­wa­ne moet ver­ant­woor­ding doen vir sy ak­sies

Volksblad - - Kommentaar -

As Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, reg­tig Suid-A­fri­ka en sy men­se se be­lan­ge op die hart dra soos wat hy on­langs ge­sê het, moet ’n mens vra hoe hy sy op­tre­de met sy woor­de ver­soen.

Die der­de weer­ga­we van die Myn­bou­hand­ves was ver­on­der­stel om maan­de van on­se­ker­heid oor die sek­tor uit die weg te ruim en aan be­leg­gers ge­rust­heid te gee om wel in Suid-A­fri­ka te be­lê.

Nie net het die do­ku­ment, toe dit uit­ein­de­lik op 15 Ju­nie wel die lig ge­sien het, be­leg­gers R50 mil­jard in een dag ge­kos soos wat myn­bou­aan­de­le ge­val het nie, dit het die on­se­ker­heid oor Suid-A­fri­ka as be­leg­gings­be­stem­ming ver­er­ger.

Die be­sluit van die Ka­mer van Myn­we­se om reg­stap­pe teen Z­wa­ne daar­oor in te stel, skep nou nog ’n ge­val waar die ho­we die kas­tai­ings uit die vuur moet krap waar die re­ge­ring ver­brou het.

As­of die twis oor die hand­ves nie erg ge­noeg is nie, het Z­wa­ne boon­op ’n maand la­ter op 19 Ju­lie die voor­stel ge­doen om ’n mo­ra­to­ri­um op die goed­keu­ring van nu­we myn­reg­te of die ver­an­de­ring van ei­e­naar­skap van ’n myn­reg te plaas. Dit het tot nog ’n regs­ge­ding tus­sen die ka­mer en Z­wa­ne ge­lei.

Die ka­mer is nie die e­nig­ste in­stel­ling wat hom op die reg be­roep waar dit met Z­wa­ne te doen het nie. Die Or­ga­ni­sa­sie teen Be­las­ting­mis­bruik (Ou­ta) het op 24 Ju­lie be­ves­tig dat hy ’n klag van hoog­ver­raad by die po­li­sie in­ge­dien het teen Z­wa­ne weens sy be­weer­de be­trok­ken­heid by staat­skaping en om­dat hy “reu­se- fi­nan­si­ë­le ver­lie­se” vir Suid-A­fri­ka ver­oor­saak het.

As Suid-A­fri­ka­ners self nie ver­troue in ’n mi­nis­ter het nie en voel hul­le het geen an­der keu­se as om hul­le op die reg te be­roep nie, hoe kan daar van in­ter­na­si­o­na­le be­leg­gers ver­wag word om hul geld hier te kom be­lê?

Wan­neer dit by po­li­tie­ke lei­er­skap kom, is die fo­kus dalk tans hoof­saak­lik om pres. Ja­cob Zu­ma uit die stoel te lig, maar dit is ook tyd om wy­er te kyk en al­le po­li­ti­ci waar­oor daar on­se­ker­heid heers die deur te wys. Nie net moet hul­le uit mags­po­si­sies ver­wy­der word nie, hul op­tre­de moet on­der­soek word en na ge­lang van die be­vin­dings moet hul­le ver­ant­woor­ding daar­oor doen.

Dit sluit Z­wa­ne in.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.