Nog 1 hand­te­ke­ning ‘en KPMG is weg’

Volksblad - - Nuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Mag­da Wier­zycka, uit­voe­ren­de hoof van die ba­te­be­stuurs­fir­ma Sygnia, sê hul­le wag net op een di­rek­teur se goed­keu­ring voor KPMG af­ge­dank word.

Die ou­dit­fir­ma KPMG was die laas­te maan­de in die me­di­a­kol­lig oor sy be­trok­ken­heid by on­der­ne­mings van die om­stre­de Gup­ta-fa­mi­lie.

Wier­zycka sê KPMG sal waar­skyn­lik af­ge­dank word so­dra die laas­te di­rek­teur, wat tans oor­see reis, sy stem by dié van die an­der di­rek­teu­re voeg.

Wier­zycka het baie lof ge­kry ná be­rig­te dat Sygnia KPMG af­ge­dank het om­dat Sygnia be­skou is as een van min maat­skap­pye wat be­reid is om op te tree teen die ou­dit­fir­ma.

Sy het by na­vraag ge­sê KPMG is eg­ter nog nie af­ge­dank nie. “Om teg­nies kor­rek te wees, ek het by die di­rek­sie aan­be­veel om KPMG as ou­di­teur af te dank.”

Sy sê sy is “in baie groot moei­lik­heid by die JSE” om­dat die reg­te pro­ses met só ’n stap ge­volg moet word. Sy kan nie as uit­voe­ren­de hoof die ou­di­teu­re af­dank nie; die di­rek­sie moet dit doen. Die JSE wil se­ker maak die kor­rek­te pro­se­du­re word ge­volg.

So­dra die di­rek­sie se ant­woord ge­kry is, sal die JSE in­ge­lig word en ’n aan­kon­di­ging op Sens, die JSE se nuus­diens, ge­pu­bli­seer word.

“Maar dit is hoogs on­waar­skyn­lik, ge­ge­we die baie sterk aan­be­ve­ling wat ons aan die di­rek­sie ge­gee het, dat hul­le daar­teen sal stem.”

Die maat­skap­py se aan­deel­prys het gis­ter­og­gend skerp ge­spring van R10,50 tot R11,50, maar het da­de­lik weer te­rug­ge­val tot R10,50, waar dit vir die res van die dag stil­ge­staan het. Dit is nie be­kend of dit met die Fo­to ter il­lus­tra­sie be­rig­te ver­band hou nie.

Sy sê van die be­rig­te oor KPMG, wat spruit uit die uitgelekte Gup­ta-e-pos­se, “is werk­lik kom­mer­wek­kend”.

Waar­oor is Sygnia be­kom­merd?

■ Linkway Tra­ding word be­trek by die vloei van geld van die Vry­staat­se pro­vin­si­a­le re­ge­ring, via ’n sui­wel­pro­jek in die Vry­staat, na bank­re­ke­nin­ge in die Ver­e­nig­de Ara­bie­se E­mi­ra­te en te­rug na Gup­ta-re­ke­nin­ge in Suid-A­fri­ka. Dit is ge­bruik om vir die om­stre­de Gup­ta-troue in 2013 by Sun Ci­ty te be­taal. As dit waar is, kom dit op geld­was­se­ry neer. KPMG was des­tyds Linkway Tra­ding se ou­di­teu­re.

■ Die le­ning van die Ny­wer­heids­ont­wik­ke­lings­kor­po­ra­sie aan Oak­bay E­ner­gy & Re­sour­ces, die ge­no­teer­de maat­skap­py van die Gup­tas, wat ná sy no­te­ring in aan­de­le om­ge­skep is. Wier­zycka be­weer Oak­bay se ba­tes was ty­dens sy no­te­ring “feit­lik waar­de­loos”. Toe die le­ning om­ge­skep is in aan­de­le, was KPMG Oak­bay se ou­di­teu­re, wat dit as bil­li­ke waar­de be­stem­pel het. “Weer eens is be­las­ting­be­ta­lers se geld in ’n waar­de­lo­se be­lang in Oak­by om­ge­skep.”

■ Boon­op het KPMG die ver­slag ge­skryf oor die om­stre­de on­der­soek­een­heid in die SuidA­fri­kaan­se In­kom­ste­diens, wat in 2016 am­per tot Pra­vin Gord­han, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, se in­heg­te­nis­ne­ming ge­lei het.

Dié vrae is vroe­ër die week op ’n ver­ga­de­ring met KPMG be­spreek en KPMG kon dit nie be­hoor­lik be­ant­woord nie.

KPMG doen tans on­der­soek na die be­we­rin­ge, en so ook die sta­tu­tê­re On­af­hank­li­ke Re­gu­le­rings­raad vir Ou­di­teu­re (Ir­ba).

Wier­zycka meen eg­ter KPMG moe­nie wag vir die uit­slag van die on­der­soek nie.

Die ba­te­be­stuurs­fir­ma Sygnia kort blyk­baar nog net een di­rek­teur se hand­te­ke­ning om die ou­dit­fir­ma KPMG af te dank.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.