A­gent­skap sleep Val de Vie hof toe oor kom­mis­sie­twis

Volksblad - - Nuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Die ge­sog­te Val de Vie-land­goed net bui­te die Paarl en ’n ei­en­doms­a­gent­skap is weens be­we­rings van on­wet­ti­ge kom­mis­sie in ’n regs­ge­ding ge­wik­kel.

’n Drin­gen­de aan­soek om ’n in­ter­dik is 20 Ju­lie in die hoog­ge­regs­hof in Kaap­stad deur die ei­en­doms­a­gent­skap Har­courts teen Val de Vie In­ves­t­ments en die twee Val de Vie-huis­ei­e­naars­ver­e­ni­gings in­ge­dien.

Dit het ge­kom na­dat Har­courts se ak­kre­di­ta­sie be­gin Ju­lie ge­kan­sel­leer is as een van die ei­en­doms­a­gen­te wat ei­en­dom op Val de Vie mag ver­koop na­dat hy ge­wei­er het om kom­mis­sie aan Val de Vie op sy ver­ko­pe te be­taal.

In die aan­soek vra Har­courts ’n drin­gen­de be­vel wat hom weer sal toe­laat om ei­en­dom op Val de Vie te ver­koop. Val de Vie se eien­dom­me word vir mil­joe­ne ran­de ver­koop en Har­courts voer aan hy kan mil­joe­ne ran­de se ver­koop­s­kom­mis­sie ver­loor.

Suid-A­fri­ka se O­lim­pie­se swem­mer Ryk Neeth­ling is die be­mar­kings­di­rek­teur van Val de Vie. Sy naam word in die hof­aan­soek ge­noem om­dat hy een van die di­rek­teu­re is van ’n maat­skap­py aan wie Har­courts die kom­mis­sie moes be­taal.

E­ber­hard Kru­ger, be­stu­ren­de di­rek­teur van Har­courts Wi­ne­land, voer in sy eeds­ver­kla­ring vir die hof­aan­soek aan dat die ont­wik­ke­laar Val de Vie In­ves­t­ments en die twee Val de Vie-huis­ei­e­naars­ver­e­ni­gings on­wet­tig op­tree deur net se­ke­re ei­en­doms­a­gen­te te ak­kre­di­teer om ien­dom op die land­goed te ver­koop.

Har­courts meen die kom­mis­sie wat die par­tye van die ge­ak­kre­di­teer­de ei­en­doms­a­gen­te ver­eis, is on­wet­tig is.

Die ei­en­doms­a­gen­te wat ge­ak­kre­di­teer is, moes ’n a­gent­skaps­oor­een­koms met Val de Vie In­ves­t­ments on­der­te­ken, as­ook ’n ge­drags­ko­de vir a­gen­te van elk­een van die huis­ei­e­naars­ver­e­ni­gings.

Die hoog­ge­regs­hof het in­ge­vol­ge ’n oor­een­koms tus­sen die par­tye ’n hof­be­vel toe­ge­staan dat die dis­puut na ar­bi­tra­sie ver­wys word.

Die hof­be­vel toon die on­der­werp van die ar­bi­tra­sie sluit in:

■ Of die klou­su­les van die a­gent­skaps­oor­een­koms tus­sen Val de Vie In­ves­t­ments en Har­courts on­der­te­ken is en of soort­ge­ly­ke klou­su­les in die ge­drags­ko­des van die huis­ei­e­naars­ver­e­ni­gings oor die kom­mis­sie on­wet­tig of on­gel­dig is en nie as deel van die ge­skre­we oor­een­koms ge­re­ken mag word nie.

■ Of die ak­kre­di­ta­sie van net se­ke­re a­gen­te wet­tig is.

Kru­ger sê in sy eeds­ver­kla­ring die ver­de­ling van kom­mis­sie deur ’n a­gent of ei­en­doms­a­gent­skap word ver­bied met par­tye wat nie by die Raad vir Eien­doms­aan­ge­leent­he­de ge­re­gis­treer is en ’n ge­trou­heid­ser­ti­fi­kaat van dié be­dryfs­lig­gaam ont­vang het nie.

Hy sê die ver­de­ling van kom­mis­sie met Val de Vie In­ves­t­ments en Val de Vie Ma­na­ge­ment mag dus nie plaas­vind nie.

Kru­ger voer ook aan die ak­kre­di­ta­sie van ei­en­doms­a­gent­skap­pe deur ’n huis­ei­e­naars­ver­e­ni­ging word deur die raad ver­bied.

Hy ver­wys na ’n ken­nis­ge­wing van die raad in 2014 in dié ver­band aan huis­ei­e­naars­ver­e­ni­gings.

Die ken­nis­ge­wing toon die Wet op Eien­doms­a­gent­skap­aan­ge­leent­he­de maak dit ’n on­wet­ti­ge of ver­bo­de prak­tyk om:

■ Van ei­en­doms­a­gen­te ak­kre­di­ta­sie­geld te vra in ruil vir die eks­klu­sie­we be­mar­king van die ei­en­dom;

■ Om huis­ei­e­naars te be­perk tot die diens­te van ge­ak­kre­di­teer­de a­gen­te en boe­tes te hef op dié wat dit nie doen nie om­dat dit hul vry­heid van keu­se skend; en

■ Om ’n ge­deel­te van die kom­mis­sie te eis wat deur ’n a­gent ver­dien word.

Mor­né Bosch, be­stu­ren­de di­rek­teur van Val de Vie In­ves­t­ments, het so op vrae ge­re­a­geer: “Val de Vie be­stee jaar­liks et­li­ke mil­joe­ne ran­de aan be­mar­king om ei­en­doms­ver­ko­pe te on­der­steun. Al­le ei­en­doms­a­gent­skap­pe wat deur die huis­ei­e­naars­ver­e­ni­ging ge­ak­kre­di­teer is, trek voor­deel hie­r­uit. Har­courts wei­er eg­ter om sy voor­af oor­een­ge­ko­me by­dra­es vir die be­mar­kings­diens­te te be­taal.”

Hy sê Val de Vie is al in die ver­le­de ook ge­dwing om sy sa­ke­reg­te deur reg­stap­pe te be­skerm.

“Dié saak sal in die na­bye toe­koms deur mid­del van ar­bi­tra­sie be­sleg word.

“Ons sal graag ver­de­re toe­laat­ba­re fei­te be­kend maak as die ar­bi­tra­sie­saak af­ge­han­del is.”

Har­courts voer aan die oor­een­koms kan nie daar­oor ge­kan­sel­leer word nie om­dat die kom­mis­sie on­wet­tig is.

Fo­to: VAL DE VIE

’n Uit­sig op die Val de Vie­land­goed.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.