Ri­ool stroom o­ral, maar . . .

Man­gaung ver­eer as ‘2de groen­ste’ in land

Volksblad - - Voorblad - Ru­an Bru­wer

Al is de­le van Man­gaung se stra­te daag­liks toe onder die ri­ool­vuil en vul­lis­stor­ting in an­der de­le ’n pro­bleem, is die metro deur die de­par­te­ment van om­ge­wing­sa­ke en na­tuur­be­wa­ring as die twee­de groen­ste metro in die land aan­ge­wys. Bar­ba­ra T­hom­son, ad­junk­mi­nis­ter van om­ge­wing­sa­ke, het dié aan­kon­di­ging gis­ter in Bloem­fon­tein ge­doen.

Die Man­gaung-metro het daar­voor R3 mil­joen se prys­geld ont­vang. Die prys­geld sal ge­bruik word vir in­fra­struk­tuur­pro­jek­te wat op die be­sker­ming van die om­ge­wing ge­mik is.

Die Groen­ste Mu­ni­si­pa­li­teit­kom­pe­ti­sie is deur die Jo­han­nes­burg-metro ge­wen. Dit is die se­wen­de keer dat die kom­pe­ti­sie aan­ge­bied word en die tyd­perk vir be­oor­de­ling was 2016-’17.

As­pek­te wat vir die kom­pe­ti­sie be­oor­deel is, is wa­ter­be­stuur, e­ner­gie­doel­tref­fend­heid, die aan­plant van bo­me, die aan­lê van par­ke, voor­koms, o­pen­ba­re deel­na­me en lei­er­skap in die mu­ni­si­pa­li­teit. Die be­oor­de­ling is deur die na­si­o­na­le de­par­te­ment van om­ge­wing­sa­ke en na­tuur­be­wa­ring, pro­vin­si­a­le de­par­te­men­te en nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies ge­doen.

In­tus­sen stroom klag­tes oor ri­ool­vuil in die stra­te die laas­te tyd by­kans daag­liks in.

Maan­dag het Ne­ria Mok­ha­liny­a­ne, hoof van die La­er­skool Lou­rier­park, aan Ma­rie­tjie Ge­ric­ke die toe­stand in die sui­de van Bloem­fon­tein as hag­lik be­skryf waar “drei­ne soos vul­ka­ne uit­bars”.

Die sui­de­li­ke stor­tings­ter­rein raak kort-kort aan die brand en het ’n groot vei­lig­heids­ri­si­ko vir in­wo­ners ge­word weens mis­daad.

T­hom­son het gis­ter die be­lang­rik­heid

As ons ’n twee­de plek be­haal het, wil ek nie weet hoe die metro lyk wat die laas­te plek be­haal het nie. — ROS­SOUW BOTES, DA­RAADS­LID

van vul­lis­ver­wy­de­ring be­klem­toon vir ’n vei­li­ge en ge­son­de om­ge­wing “wat nie die wel­stand van die in­wo­ners van die land be­dreig nie”.

Ros­souw Botes, ’n DA-raads­lid en ’n ken­ner op die ge­bied van wa­ter, be­vraag­te­ken die ver­dien­ste van Man­gaung se twee­de plek in die kom­pe­ti­sie.

“Dis ’n ab­so­lu­te ver­ras­sing. Ek weet nie wan­neer die be­oor­de­laars hier was nie, maar die DA sou hul­le graag wou ge­wys het hoe die stad lyk. As ons ’n twee­de plek be­haal het, wil ek nie weet hoe die metro lyk wat die laas­te plek be­haal het nie.

“Ons plaas­li­ke re­ge­ring het nie die ver­moë om te re­geer nie. Kyk maar net na die ge­hal­te van ons wa­ter, pro­ble­me met ri­ool en vul­lis en vul­lis­ver­wy­de­ring.”

Vol­gens hom was hy Vry­dag in die Chris Ha­ni-woon­ge­bied waar die ri­ool­vuil vol­gens hom vir so­wat 80 m ver by hui­se ver­by­stroom. “Dit lyk soos ’n spruit se wa­ter wat daar loop. Dis reg­tig jam­mer dat ons in sul­ke om­stan­dig­he­de moet leef.”

Qon­di­le K­he­da­ma, hoof van kom­mu­ni­ka­sie van die metro, het ge­sê die bur­ge­mees­ter, Ol­ly Mlam­le­li, het ’n om­ge­wing­stra­te­gie wat aan die raad voor­ge­lê gaan word. “Ons het reeds met o­pen­ba­re op­lei­dings­pro­gram­me oor ba­sie­se om­ge­wings­kwes­sies be­gin. Ons o­pen­ba­re­wer­ke-pro­gram is ook ver­sterk, wat die las op vul­lis­ver­wy­de­ring ver­lig.”

Hy het nie ge­sê hoe die ri­ool­vuil-pro­bleem op­ge­los gaan word nie.

Fo­to: VERSKAF

Ri­ool­vuil loop Vry­dag ver­by hui­se in die Chris Ha­ni­woon­ge­bied. On­danks dié en tal­le soort­ge­ly­ke ge­val­le el­ders in die stad is die Man­gaung­metro as die naas­wen­ner in ’n na­si­o­na­le kom­pe­ti­sie vir om­ge­wings­vrien­de­li­ke mu­ni­si­pa­li­tei­te aan­ge­wys.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.