‘Gup­tas is weg, nou slaan ék die ki­taar’ – Ma­nyi

Volksblad - - Nuus - Sa­rel van der Walt

Die Gup­ta-fa­mi­lie het nie meer e­ni­ge in­vloed by die TV-sta­sie ANN7 en die koe­rant The New Age nie.

“Hul­le het geen in­vloed nie, ék slaan nou die ki­taar,” het M­z­wa­ne­le (Jim­my) Ma­nyi, voor­sit­ter van Lo­di­dox, die nu­we ei­e­naar, gis­ter­og­gend op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie by ANN7 se a­tel­jees in Mid­rand ge­sê. Die me­di­a­kon­fe­ren­sie is reg­streeks uit­ge­saai.

Ma­nyi sê die Gup­tas het nie meer kan­to­re in die ge­bou nie. “Hul­le is nul.”

Hy het “ter wil­le van deur­sig­tig­heid” be­kend ge­maak hy is die e­nig­ste aan­deel­hou­er en het die maat­skap­py met so­ge­naam­de ver­ko­per­fi­nan­sie­ring van die Gup­tas ge­koop.

Hy sê hy het aan­vank­lik ge­wei­er om do­ku­men­te oor die tran­sak­sie be­kend te maak, maar ná ei­se van ver­skeie me­di­a­maat­skap­pye het hy be­sluit om dié be­sluit te her­roep, hoe­wel dit on­ge­woon is dat dit van ’n nu­we maat­skap­py ver­wag word. Twee me­di­a­groe­pe het pro­ku­reurs­brie­we aan hom ge­stuur met die eis dat hy be­kend maak wie sy aan­deel­hou­ers is. Hul­le het hom met straf­reg­te­li­ke klag­te ge­dreig as hy dit nie doen nie.

Die nu­we me­di­a­baas, ’n voor­ma­li­ge woord­voer­der van die ka­bi­net, sê die me­dia se “kwaad­wil­li­ge be­rig­te” oor die tran­sak­sies ont­stel hom. “Dit is te­leur­stel­lend, maar nie on­ver­wags nie.”

Hy het op die me­di­a­kon­fe­ren­sie twee joer­na­lis­te, wat die laas­te ruk tal­le kri­tie­se vrae oor die tran­sak­sie ge­vra het, na vo­re ge­roep en hul­le in­sae in sy lê­er ge­gee met die in­lig­ting oor wie die aan­deel­hou­ers is.

Ma­nyi sê hy hoop die on­ge­gron­de ne­ga­tie­we be­rig­ge­wing, be­spie­ge­ling en kwaad­wil­li­ge ge­rug­te sal nou tot ’n ein­de kom.

“Ek hoop al­mal kan nou sien daar is niks on­wet­tigs aan die tran­sak­sie nie. Ek wil die ge­rug­te oor die fi­nan­sie­ring wat ge­bruik is om die twee me­dia-en­ti­tei­te van Oak­bay In­ves­t­ments te koop, ver­dryf.

“Ver­ko­per-fi­nan­sie­ring is nie iets wat M­z­wa­ne­le Ma­nyi uit­ge­dink het nie. Dit kom al ja­re lank in sa­ke­tran­sak­sies in Suid-A­fri­ka voor, ver­al by swart e­ko­no­mie­se be­mag­ti­ging.”

Lon­min het vol­gens hom S­handu­ka in 2011 op dié ma­nier ge­help om 50,03% van In­cwa­la se aan­de­le vir R2,26 mil­jard te koop.

“Daar is ab­so­luut niks ver­keerds met die ver­ko­per-fi­nan­sie­ring deur Oak­bay In­ves­t­ments om Lo­di­dox te help om die TV-ka­naal en die koe­rant te koop nie.”

Hy sê hy het vroe­ër by­na twee jaar lank ge­suk­kel om fi­nan­sie­ring vir ’n an­der tran­sak­sie van die In­dus­tri­al De­ve­lop­ment Cor­po­ra­ti­on (IDC) te kry. Die Gup­tas het dit nou vir hom moont­lik ge­maak om hul me­di­a­be­lan­ge te koop.

Hy sal op ’n vol­gen­de me­di­a­kon­fe­ren­sie be­kend maak hoe hy be­plan om die le­ning van Oak­bay In­ves­t­ments te­rug te be­taal.

Hy ver­werp voor­spel­lings dat ANN7 en The New Age fi­nan­si­eel nie suk­ses­vol sal wees nie.

“Is dit om­dat dié ge­skied­kun­di­ge tran­sak­sie ge­doen is deur ’n swart A­fri­kaan?”

Die be­doe­ling is dui­de­lik om die tran­sak­sie ver­dag te maak, te on­der­myn en af te kraak, sê Ma­nyi.

Hy meen die TV-ka­naal en die koe­rant het groot po­ten­si­aal. Hy sal nie in­meng in die re­dak­si­o­ne­le be­leid van ANN7 of The New Age nie en die hui­di­ge top­be­stuur se pos­te is nie in die ge­drang nie.

“Om die waar­heid te sê, ons hoop om uit te brei.” So­wat 500 mense werk vir die TV-ka­naal en die koe­rant.

The New Age sal nie deel word van die ou­dit­bu­ro vir sir­ku­la­sie (ABC), wat die amp­te­li­ke ver­koop­sy­fers van koe­ran­te mo­ni­tor, nie.

“Ons is nog nie oor­tuig van sy ge­loof­waar­dig­heid nie, maar ons sal on­af­hank­li­ke ou­di­teu­re kry om ons sy­fers te ou­dit.”

Fo­to: WIKUS DE WET

M­z­wa­ne­le Ma­nyi ver­dui­de­lik gister op ’n nuus­kon­fe­ren­sie in ANN7 se nuus­a­tel­jee aan joer­na­lis­te Pau­li van Wyk en P­hil­lip de Wet hoe die aan­deel­hou­ding van sy me­di­a­ryk werk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.