Geld vir TV kyk: Raad hoes R1,6 m.

Volksblad - - Nuus - C­har­né Kemp

Die Sol Plaat­je-mu­ni­si­pa­li­teit in Kim­ber­ley het op die har­de ma­nier ge­leer dat te­le­vi­sie kyk duur is toe hy so­wat R1,6 mil­joen aan ag­ter­stal­li­ge TV-li­sen­sies en boe­tes moes op­dok.

Dié vrug­te­lo­se en ver­kwis­te uit­ga­we is gister op ’n bui­ten­ge­wo­ne raads­ver­ga­de­ring af­ge­skryf.

Die oor­sa­ke van die pro­bleem is vroe­ër op ’n ver­ga­de­ring van die mu­ni­si­pa­li­teit se fi­nan­si­ë­le ko­mi­tee be­spreek.

Die ad­mi­nis­tra­sie van li­sen­sies vir te­le­vi­sie­stel­le in die kan­to­re van die mu­ni­si­pa­le ge­boue en ont­span­nings­oor­de is nie ge­sen­tra­li­seer nie.

Ver­skeie de­par­te­men­te het die li­sen­sies vir ver­skil­len­de te­le­vi­sie­stel­le be­stuur en li­sen­sies is nie be­tyds be­taal nie.

Die fi­nan­si­ë­le ko­mi­tee het nou be­sluit om die ad­mi­nis­tra­sie van TV-li­sen­sies te sen­tra­li­seer so­dat ver­kwis­te uit­ga­wes voor­kom kan word.

’n Nu­we be­leid oor te­le­vi­sie­stel­le in kan­to­re en in­te­ke­naar­diens­te moet teen De­sem­ber goed­ge­keur word.

On­der­soek moet ook in­ge­stel word na of dit meer kos­te­be­spa­rend sal wees om kor­po­ra­tie­we in­te­ken­geld te be­taal, eer­der as in­di­vi­du­e­le in­te­ken­geld.

Die raad se ver­kwis­te en vrug­te­lo­se uit­ga­wes vir die eer­ste en twee­de kwar­taal was on­der­skei­de­lik R1,4 mil­joen en R1,7 mil­joen.

Dit sluit in boe­tes vir laat be­ta­lings aan E­s­kom, die pen­si­oen­fonds en regs­kos­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.