Sorg so vir ’n goeie weg­spring vir jou toe­koms

Volksblad - - Nuus & Spesiale Blad -

As jy na meer op­sies soek as dit by ter­si­ê­re op­lei­ding kom, soek nie ver­der as die Pot­chef­stroom A­ka­de­mie om aan al jou be­hoef­tes as stu­dent te vol­doen nie.

Die Pot­chef­stroom A­ka­de­mie en SAAHST is ’n pri­va­te ter­si­ê­re in­stel­ling wat in die har­tjie van Pot­chef­stroom, ’n le­wen­di­ge stu­den­te­stad in Noord­wes, ge­leë is. Die A­ka­de­mie bied aan stu­den­te uit­ste­ken­de dub­bel­me­di­um-on­der­wys, klas­se aan­ge­bied deur hoogs op­ge­lei­de do­sen­te, ’n le­wen­di­ge stu­den­te­le­we en ’n vrien­de­li­ke om­ge­wing om in te stu­deer.

Om aan ’n pri­va­te in­stan­sie te stu­deer stel stu­den­te in staat om in kleiner groe­pe te funk­si­o­neer wat die ge­leent­heid bied om een-tot-een-in­ter­ak­sie met do­sen­te te hê. Hul­le bied werk­ge­ïn­te­greer­de on­der­rig in al­le kwa­li­fi­ka­sies. Dit bied aan stu­den­te die loop­b­aan­vaar­dig­he­de en be­sig­heids­ge­dag­tes om suk­ses in hul toe­koms te ge­niet, óf om vir ’n werk­ge­wer te werk of om die uit­da­ging te aan­vaar om ’n self­stan­di­ge en­tre­pre­neur te word.

Dié A­ka­de­mie bied heel­tyd­se kwa­li­fi­ka­sies in fo­to­gra­fie, bin­ne­ont­werp, so­ma­to­lo­gie, te­ra­peu­tie­se mas­se­ring, a­ro­ma­te­ra­pie, re­flek­so­lo­gie, haar­kap­per en kos­me­to­lo­gie. Al­le kwa­li­fi­ka­sies word by die Suid-A­fri­kaan­se K­wa­li­fi­ka­sie-o­wer­heid (SAQA) op die Na­si­o­na­le K­wa­li­fi­ka­sie­raam­werk (NKR) ge­re­gis­treer.

Be­ne­wens hul heel­tyd­se kur­sus­se bied die A­ka­de­mie ook ’n vol­le­di­ge reeks kort­kur­sus­se aan oor mas­se­rings, skoon­heids­be­han­de­lings, na­el­teg­no­lo­gie, fo­to­gra­fie en gri­me­ring wat stu­den­te toe­laat om ad­di­si­o­ne­le vaar­dig­he­de, werk­ge­leent­he­de en ver­leng­de in­kom­ste te ver­kry so­dra hul­le hul kur­sus­se vol­tooi het.

Waar­voor wag jy? Kon­tak Pot­chef­stroom A­ka­de­mie van­dag en be­gin jou pad na loop­baan­suk­ses. Hul­le sien daar­na uit om jou op hul kam­pus te ver­wel­kom.

So­ma­to­lo­gie is maar een van die tal­le kur­sus­se wat jy kan volg by die Pot­chef­stroom A­ka­de­mie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.