Volks­blad

Staat te haas­tig met sy plan vir me­die­se sorg

Volksblad - - Kommentaar -

Met o­pen­ba­re ge­sond­heid­sorg wat met die een voet in die waak­een­heid staan, is dit on­be­gryp­lik dat die re­ge­ring wil voort­stoom met sy na­si­o­na­le ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV).

Die fon­da­ment vir die NGV gaan im­mers die hui­di­ge staats­hos­pi­ta­le wees waar­van die mees­te die af­ge­lo­pe de­ka­de erg ag­ter­uit­ge­gaan het.

Die eer­ste be­te­ke­nis­vol­le na­vor­sing wat oor die re­ge­ring se NGV-plan ge­doen is, dui daar­op dat tot 1,9 mil­joen mense in­ge­vol­ge dié plan nie hul me­die­se fonds se pre­mies kan be­kos­tig nie.

Mense wat tot ’n me­die­se fonds be­hoort, kry jaar­liks ’n be­las­ting­kor­ting om die kos­te van pri­va­te ge­sond­heid­sorg te dek.

In die NGV-wit­skrif word voor­ge­stel dat be­las­ting­kre­die­te van so­wat R20 mil­jard af­ge­skaf word om vir die NGV te help be­taal.

Die e­ko­no­mie­se kon­sul­ta­sie­maat­skap­py E­co­nex het be­vind dat die af­skaf­fing van die be­las­ting­kre­die­te ar­mer me­die­se­fond­s­le­de bui­te ver­hou­ding sal be­na­deel.

Suid-A­fri­ka het e­nor­me pro­ble­me met ge­sond­heid­sorg, maar ons is nie in dié op­sig u­niek nie. Die VSA, die ryk­ste land ter wê­reld, wor­stel self saam met an­der lan­de in die Eer­ste Wê­reld om be­kos­tig­ba­re me­die­se sorg aan hul bur­gers te ver­skaf.

Die snel­le ont­wik­ke­ling van die me­die­se we­ten­skap en tegnologie het uit­ste­ken­de me­die­se sorg ge­bring – teen ’n hoë prys wat dik­wels net deur ry­kes be­kos­tig kan word.

In Suid-A­fri­ka het ons die by­ko­men­de pro­bleem van skrei­en­de on­ge­lyk­heid tus­sen pri­va­te en staats­hos­pi­ta­le. As jy son­der ’n me­die­se fonds is, kan jy tot maan­de wag op ’n roe­ti­ne­o­pe­ra­sie in ’n vuil, oor­vol en suk­ke­len­de hos­pi­taal, ter­wyl le­de van me­die­se fond­se, waar­voor hul­le deur hul nek­ke be­taal, ten min­ste goeie sorg kry.

’n Op­los­sing daar­voor moet ge­vind word. Die ant­woord lê wel nie daar­in om al­mal se geld in een poel te gooi soos die NGV-plan wil hê nie.

Watter ver­se­ke­ring is daar dat die geld korrek aan­ge­wend sal word as die staat tot dus­ver mis­luk het om staats­hos­pi­ta­le na be­ho­re te be­dryf?

Die NGV lyk in dié sta­di­um na ’n oor­am­bi­si­eu­se plan waar­aan in­gry­pend ver­an­der sal moet word om dit werk­baar te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.