A­fri­ka­ner baat by ko­a­li­sies

Volksblad - - Kommentaar -

Pieter O­li­vier, Beth­le­hem

Ek kon van­og­gend my oë nie glo om te sien dat hier­die brief wat ek gis­ter­aand in kon­sep ge­skryf het, so goed in­pas by dr. Pieter Mul­der se brief “Klein par­tye be­ïn­vloed a­gen­da só” (30.08) nie.

“Ko­a­li­sies het ge­kom om te bly.” Dit hoor ’n mens ge­reeld van po­li­tie­ke kom­men­ta­tors.

Son­dag­aand op “Kom­men­taar” is ge­sê die DA is vin­nig op pad is om ’n swart par­ty te word. Dit is goed so, maar waar laat dit my as ’n wit A­fri­ka­ner wat be­reid is om o­pen­lik Afrikaans te wees en wat die A­fri­ka­ner­kul­tuur deu­ren­tyd skaam­te­loos be­oe­fen en be­vor­der?

Pas in Port E­li­za­beth het ’n klein par­ty­tjie deel van die re­ge­ren­de ko­a­li­sie ge­word. Die par­ty­lei­er het dadelik ge­sê “Nou het ons on­der­steu­ners ook ’n stem en seg­gen­skap.”

Dis nou moont­lik vir ’n klein par­ty soos die Vry­heids­front + om die be­lan­ge van A­fri­ka­ners be­ter te dien. My er­va­ring is dat A­fri­ka­ners in die DA toe­ne­mend aan die ag­ter­speen drink en dat so­dra die ge­leent­heid hom voor­doen vir ’n swart per­soon moet plek maak. Dik­wels met ver­lies aan ken­nis en er­va­ring.

Ek het dit self in ’n kou­kus­ver­ga­de­ring as ’n DA-raads­lid er­vaar dat ek aan­ge­sê is om lie­wer nie in die raad oor ’n be­paal­de on­re­ël­ma­tig­heid te praat nie “om­dat dit ons swart on­der­steu­ners kan om­krap”. A­fri­ka­ners sal mooi moet dink met die oog op die al­ge­me­ne ver­kie­sing van 2019 – en in­tus­sen vir tus­sen­ver­kie­sings. Ko­a­li­sies bied ge­leent­heid aan ver­teen­woor­di­gers van par­tye met ra­di­kaal ver­skil­len­de be­lei­de en ak­sen­te om me­kaar te leer ken, te ver­staan en om in al­mal se be­lang kom­pro­mieë aan te gaan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.