Stu­dent moet R818 000 te­rug­gee van ‘fou­tie­we’ R14 m.

Volksblad - - Aktueel - Je­a­nel­le G­rey­ling

Die stu­dent aan wie per ongeluk R14 mil­joen uit die na­si­o­na­le fi­nan­si­ë­le hulp­ske­ma vir stu­den­te (NSFAS) be­taal is, het bin­ne drie maan­de R818 000 op onder meer rei­se en ’n par­ty­tjie uit­ge­gee.

Die stu­dent sal dié geld moet op­dok, sê Yo­ne­la Tuk­wa­yo, woord­voer­der van die Wal­ter Si­su­lu-U­ni­ver­si­teit (WSU) in Mt­ha­tha, waar die stu­dent stu­deer.

Vol­gens Tuk­wa­yo ver­eis die NSFAS dat stu­den­te vorms te­ken waar­in hul­le be­lo­we om die leen­be­drag te­rug te be­taal.

Si­bon­gi­le Ma­ni, ’n twee­de­jaar­stu­dent wat vol­gens die WSU vir ’n na­si­o­na­le ho­ër ser­ti­fi­kaat in re­ke­ning­kun­de stu­deer, er­ken in ’n ver­kla­ring op Fa­ce­book dat sy ’n homp geld ge­bruik het wat in Ju­nie van­jaar aan haar uit­be­taal is.

Tuk­wa­yo be­skul­dig In­tel­liMa­li, wat die NSFAS-uit­be­ta­lings be­har­tig, vir dié ge­mors.

Mi­cha­el An­sell, uit­voe­ren­de hoof van In­tel­liMa­li, sê die maat­skap­py aan­vaar vol­le ver­ant­woor­de­lik­heid.

An­sell sê Ma­ni het R818 000 be­stee se­dert die fou­tie­we be­ta­ling van R14,1 mil­joen in Ju­nie.

Die storie het aan die lig ge­kom toe ’n stro­kie met ’n ba­lans van by­na R14 mil­joen op so­si­a­le me­dia ver­sprei is.

Ma­ni sê: “Ek ont­ken niks nie. Die geld is wel op 1 Ju­nie (in my re­ke­ning) ge­laai en op 13 Au­gus­tus te­rug­ge­trek.”

Sy sê sy het wel die fout by die “o­wer­he­de,” wat die stu­den­te­raad (SR) in­sluit, aan­ge­meld.

Ma­ni sê sy weet nie hoe die stro­kie uit­ge­lek het nie, maar ver­moed dit is weens haar be­trok­ken­heid by die po­li­tie­ke stu­den­te­groep Pan A­fri­ca­nist Stu­dent Mo­vement of A­za­nia (Pas­ma).

Luy­an­da M­go­bo, SR-voor­sit­ter, wil nie kom­men­taar le­wer nie.

Ma­ni se Fa­ce­book-blad be­vat fo­to’s van min­stens een par­ty­tjie, as­ook van tal­le rei­se na plek­ke soos Kaap­stad en Port E­li­za­beth.

Op 26 Au­gus­tus skryf sy: “Ar­moe­de het toe­ge­neem ter­wyl fis­ka­le plun­de­ring se­dert 2010 ge­groei het. Die twee nei­gings is nou ver­want. Die geld wat vir die ar­mes be­doel is, is ge­steel.”

Haar Fa­ce­book-blad be­staan in­tus­sen nie meer nie.

An­sell sê die fout is vroeg van­dees­maand ont­dek en In­tel­liMa­li het Ma­ni se toe­laag on­mid­del­lik ge­de­ak­ti­veer. Tuk­wa­yo sê In­tel­liMa­li moet on­der­soek hoe Ma­ni dit reg­ge­kry het om so­veel geld te ge­bruik.

“Die In­tel­li-kaar­te werk slegs by ’n hand­vol krui­de­niers- en boek­win­kels. Die kaar­te werk nie by e­ni­ge win­kel nie en die geld kan nie ont­trek word nie.

“In­tel­liMa­li het in die tyd­perk (wat ’n fou­tie­we be­ta­ling ge­doen is) die maan­de­lik­se kos­toe­laag van R1 400 aan dui­sen­de stu­den­te by die WSU be­har­tig. Slegs een stu­dent het die ver­keer­de toe­laag ont­vang,” sê An­sell.

“Geen stu­dent se le­nings sal op e­ni­ge ma­nier ge­raak word nie. Ons het reeds die no­di­ge be­heer­maat­re­ëls in wer­king ge­stel om ’n soort­ge­ly­ke voor­val te voor­kom.”

Die voor­val word on­der­soek, maar is vol­gens An­sell “kom­pleks, hoogs teg­nies en tyd­ro­wend”. Die maat­skap­py doen reg­stap­pe teen Ma­ni.

“In­tel­liMa­li het die af­ge­lo­pe tien jaar min­stens R5 mil­jard se toe­lae uit­be­taal. So iets het nog nooit ge­beur nie.”

Fo­to: FA­CE­BOOK

Si­bon­gi­le Ma­ni

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.