Vol­gen­de Su­pra kry nu­we Z4 se DNS

Volksblad - - Motors - Mo­tor­re­dak­sie

Ons het pas ’n ky­kie ge­kry na die vol­gen­de BMW Z4 – en daar­mee saam die groot­te van die vol­gen­de Toyo­ta Su­pra.

BMW het die pas af­ge­lo­pe Peb­ble Be­ach Con­cour­se in A­me­ri­ka be­nut om sy Z4-kon­sep­mo­del aan skou­gan­gers te wys. Die pro­duk­sie­weer­ga­we sal teen vol­gen­de jaar op groot wê­reld­skoue te sien wees.

Die Duit­se en Ja­pan­se ver­vaar­di­gers het saam­ge­span om die plat­form vir die nu­we sport­mo­tors, die Z4 en Su­pra, te bou. Dus, die ge­deel­de stel­sels soos die on­der­stel en ve­ring.

Elke ver­vaar­di­ger sal ruim­te hê om sy eie bak­pa­ne­le te be­plan, sy eie en­jins in te sit en sy eie rat­kas­te te spe­si­fi­seer. Die basiese pro­duk­sie­lyn vir die twee voer­tuie hoef dus nie ver­an­der te word vir die aan­vank­li­ke bou­pro­ses van elke mo­tor nie. So be­spaar die twee groe­pe ont­wik­ke­lings­kos­te son­der om te veel in­di­vi­du­a­li­teit in te boet.

Die Z4-kon­sep­mo­del bied ’n goeie aan­dui­ding van die nu­we Ja­pan­ner se pro­por­sies. Dit het gis­sings laat ont­staan oor watter en­jins die Su­pra kan ge­bruik. Sou hy BMW se vuur­vre­ter in­lyn­ses­si­lin­ders be­nut? Met tur­bo­teg­no­lo­gie, iets waar­om Toyo­ta wye draaie sy­stap?

Op ’n A­me­ri­kaan­se aan­lyn fo­rum is ’n ge­sprek met ’n Toyo­ta­baad­jie­dra­er aan­ge­haal waar dié sou ge­sê het die nu­we Su­pra sal nie BMW se vier­si­lin­der-tur­bo kry nie. Ook nie BMW se tur­bo­ge­dre­we in­lyn-ses nie.

Toyo­ta wil eer­der sy eie 3.5-li­ter-V6 met ’n tur­bo toe­rus en dit in die Su­pra sit.

Som­mi­ge bronne sê hier­die nu­we en­jin sal saam met BMW ont­wik­kel word, maar Toyo­ta het reeds so ’n V6 in sy Lexus­stal wat hy kan ont­wik­kel.

Ná ’n lang stil­te sal die vyf­de Su­pra bes moont­lik in Ok­to­ber op die To­kio-skou ont­hul word.

Die groep het die laas­te paar jaar op sy kleiner 86 ge­kon­sen­treer; ’n pret­ti­ge en be­kos­tig­ba­re twee­sit­plek­ker met ’n mooi voor­koms, maar ’n flou en­jin.

Die twee­li­ter het geen tur­bo­aan­ja­er nie en bied krag­vlak­ke wat ver onder ’n ver­ge­lyk­ba­re Golf GTI is. Dit is ’n jam­mer­te, want die 86 is per­fek ge­ba­lan­seerd en han­teer puik. Dit ma­keer net meer krag.

Dit lyk eg­ter of die gro­ter Su­pra hier­die te­kort­ko­min­ge wil teen­werk, al sal dit ten kos­te van ’n gro­ter prys­kaart­jie wees.

Toyo­ta se vo­ri­ge Su­pra is in 1996 be­kend ge­stel. Die nu­we weer­ga­we sal sy on­der­stel met BMW se vol­gen­de Z4 deel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.