Northrid­ge Mall se op­gra­de­ring ’n mas­sie­we in­spui­ting vir Bloemfontein

Volksblad - - Sake - Ma­rie­tjie Ge­ric­ke

Bloemfontein kry ’n in­spui­ting van hon­der­de mil­joe­ne ran­de met die op­gra­de­ring van die Northrid­ge Mall wat dié win­kel­sen­trum een van die mo­dern­stes in die Vry­staat sal maak.

C­harl Gray, uit­voe­ren­de hoof van die PHG Group, sê die her­ont­wik­ke­ling en uit­brei­ding het reeds be­gin.

Die Northrid­ge Mall in die noor­de­kant van die stad sal in ’n top­klas-win­kel­sen­trum om­ge­skep word. In die eer­ste fa­se van die her­ont­wik­ke­ling sal die ver­huur­ba­re op­per­vlak­te tot 30 000 m² uit­ge­brei word.

“Die in­ko­pie­sen­trum se hui­di­ge ei­e­naars, die PHG Group, sal die pro­jek in ven­noot­skap met die Mool­man Group en Braam van Huys­steen lei. Die plan is om teen No­vem­ber 2018 ’n splin­ter­nu­we sen­trum be­kend te kan stel.”

Die be­staan­de Pick n Pay sal vol­gens dié win­kel­groep se jong­ste na­si­o­na­le spe­si­fi­ka­sies her­ont­wik­kel word. ’n Nu­we Wool­wort­hs-win­kel, met ’n Wool­wort­hs Food-su­per­mark en Café van 1 500 m², as­ook ’n Wool­wort­hs-kle­re-af­de­ling van so­wat 3 000 m², is ook op pad.

Die on­langs her­bou­de DisC­hem-win­kel, te­sa­me met ’n

aan­tal nu­we na­si­o­na­le kle­re­han­de­laars en ’n re­stau­rant, sal ’n eer­ste­klas­koop-en -uit­eet-er­va­ring bied.

’n By­ko­men­de 600 par­keer­plek­ke is reeds ge­bou, so­dat daar par­keer­plek aan al­bei kan­te van die ge­bou sal wees.

Gray sê Northrid­ge Mall is stra­te­gies ge­leë langs die R700 (Ken­neth Kaun­da-weg), wat die noor­de­li­ke voor­ste­de met die N1-snel­weg ver­bind. Dit lê aan die noor­de­li­ke deel van Bloemfontein en word deur uit­brei­dings soos He­li­con­hoog­te, Heu­wel­sig, Pen­ta­gon­park, Ray­ton, Dan Pie­naar en Bays­wa­ter om­ring. Die noor­de­li­ke en we­s­te­li­ke de­le om Northrid­ge Mall, wat hoof­saak­lik mid­del- tot ho­ë­in­kom­ste­groe­pe in­sluit, on­der­vind voort­du­rend snel­le groei in re­si­den­si­ë­le ont­wik­ke­lings.

Pri­va­te ont­wik­ke­lings soos Wild O­li­ve, Sum­mer­ton E­sta­te, Ou­bos en T­re­den­ham E­sta­te, is ’n paar voor­beel­de van die im­mer­groei­en­de luuk­se ont­wik­ke­lings in die ge­bied.

Hy sê die hui­di­ge ont­wik­ke­ling en toe­koms­ti­ge groei van re­si­den­si­ë­le ei­en­dom­me in die ge­bied, het ’n on­der­aan­bod van klein­han­dels­aan­bie­din­ge in Bloemfontein se noor­de­li­ke voor­ste­de tot ge­volg ge­had. Dit sal toe­neem na­ma­te groei in dié no­dus voort­duur.

Die bou van ’n splin­ter­nu­we, al­leen­staan­de Vi­r­gin Acti­ve He­alth Club van 3 700 m² is reeds on­der­weg en be­hoort teen Maart 2018 vol­tooi te wees.

So­dra die aan­vank­li­ke her­ont­wik­ke­ling suk­ses­vol vol­tooi is (met ’n ver­wag­te o­pe­nings­da­tum van ein­de Ok­to­ber 2018), sal met die be­plan­ning van fa­se 2 be­gin word. “In dié fa­se sal die ver­huur­ba­re op­per­vlak­te ver­der tot so­wat 65 000 m² uit­ge­brei word. Hier­mee sal ’n nu­we streekin­ko­pie­sen­trum vir die noor­de van Bloemfontein ge­ves­tig word.”

Die plan is om teen No­vem­ber 2018 ’n splin­ter­nu­we sen­trum be­kend te kan stel.

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van die nu­we Vi­r­gin Acti­ve He­alth Club van 3 700 m² wat nou by die Northrid­ge Mall ge­bou word.

So sal in­gang 1 aan die oos­te­kant van die nu­we op­ge­gra­deer­de Northrid­ge Mall in Bloemfontein ná vol­tooi­ing lyk. Fo­to’s: VER­SKAF

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van die Vi­r­gin Acti­ve He­alth Club.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.