Ge­no­teer­de ei­en­dom: Hoe maak mens?

Volksblad - - Sake - Vi­da Booy­sen

Af­tre­de is nie ’n stap wat ’n mens lig­te­lik op­neem nie en daar­om be­hoort jy so­veel kun­di­ge ad­vies as moont­lik in te win.

Volks­blad, Jen­wil BlouS­ter Fi­nan­si­ë­le Ad­vies­diens­te en San­lam se gra­tis aftreekon­gres in Bloemfontein op 20 Sep­tem­ber is net die ge­leent­heid om een­stop-in­lig­ting oor al jou af­tree-vrae te kry.

Ses­fi­ki­le Ca­pi­tal, ’n ba­te­be­stuur­der wat slegs op ge­no­teer­de ei­en­doms­be­stuur na­mens in­sti­tu­si­o­ne­le en klein­han­del­be­leg­gers fo­kus, is een van die ba­te­be­stuur­ders wat aan dié kon­gres deel­neem. Die maat­skap­py be­lê in JSE­ge­no­teer­de ei­en­doms­aan­de­le en in­ter­na­si­o­naal ge­no­teer­de ei­en­doms­maat­skap­pye in ont­wik­kel­de mark­te, in­slui­tend die VSA, Eu­ro­pa, A­si­ëS­til­le O­se­aan-streek en Aus­tra­lië. Hy doen al se­dert De­sem­ber 2010 sa­ke en be­stuur tans so­wat R18,3 mil­jard se ba­tes.

Ge­no­teer­de ei­en­dom as ’n ba­te­klas het die laas­te ja­re goed ge­vaar. Maar hoe lyk die voor­uit­sig­te daar­voor?

Vir die vyf jaar tot 31 Ju­lie 2017 het Suid-A­fri­kaan­se ge­no­teer­de ei­en­dom ’n ge­mid­del­de op­brengs van 11,69% per jaar ge­le­wer. Dit klop die in­fla­sie­koers van tus­sen 5% en 6% ge­mak­lik. Ons sie­ning is dat die fun­da­men­te­le fak­to­re wat groei in die ei­end­om­sek­tor aan­dryf, oor die vol­gen­de twee tot drie jaar kan ver­swak, ver­al in die klein­han­del­sek­tor. Daar is te veel groot streek­win­kel­sen­trums in Gau­teng. Ons ver­wag han­dels­digt­heid kan ver­lang­saam om­dat ver­brui­kers onder druk is. Ons is van me­ning die leeg­staan­sy­fer in die klein­han­del­sek­tor sal oor die vol­gen­de 18 maan­de van die hui­di­ge 3,5% tot 6% op­skuif. In die kan­toor­mark het die leeg­staan­sy­fer tot 11,6% ge­styg, maar die huur is bil­lik en sal in­fla­sie klop.

Die ny­wer­heid­sek­tor is waar ons die aan­vraag sien groei, ver­al vir groot, mo­der­ne lo­gis­tie­ke ge­rie­we gro­ter as 25 000 m².

Die sek­tor het ook sty­gen­de bloot­stel­ling aan bui­te­land­se mark­te, waar­on­der B­rit­tan­je en Oos-Eu­ro­pe­se lan­de soos Po­le, Roe­me­nië en Slo­wa­kye waar ver­brui­kers se in­kom­ste ho­ër groei toon ter­wyl in­fla­sie re­la­tief laag bly.

As ons al die fak­to­re saam be­skou, ver­wag ons dat ge­no­teer­de ei­en­doms­maat­skap­pye ver­sprei­de groei van so­wat 8% per jaar oor die vol­gen­de twee jaar sal toon met ’n aan­vank­li­ke op­brengs van 7,7%.

Waar­om moet ’n be­leg­ger ge­no­teer­de ei­en­dom as deel van sy por­te­feul­je oor­weeg? Dank­sy ge­no­teer­de ei­en­dom se be­trou­ba­re, deur­lo­pen­de en groei­en­de in­kom­ste­stro­me het dié ba­te­klas goeie op­brengs­te ge­toon. Dit bied ’n bo­ge­mid­del­de ri­si­ko­aan­ge­pas­te op­brengs op kor­ter en lan­ger ter­myn. Die op­brengs per een­heid ri­si­ko ge­neem is aantreklik wan­neer ge­no­teer­de ei­en­doms­aan­de­le met al­ge­me­ne aan­de­le ver­ge­lyk word. Ge­no­teer­de ei­en­dom is ook meer li­kied as reg­streek­se be­leg­gings in ei­en­dom of pri­va­te e­kwi­teit.

Watter raad het jul­le vir mense wat op die punt staan om af te tree?

Hoe­wel ons ba­te­be­stuur­ders en nie fi­nan­si­ë­le ad­vi­seurs is nie, dink ons tog dis be­lang­rik om die li­ki­di­teit (die ma­te waar­in jy jou ba­te in kon­tant kan om­ska­kel) van jou be­leg­gings­por­te­feul­je te ver­hoog. Daar­by be­hoort be­leg­gers wat na­by aan af­tre­de is hul por­te­feul­jes ten guns­te van ba­te­klas­se te swaai wat in­kom­ste pro­du­seer – soos ef­fek­te, kon­tant en ge­no­teer­de ei­en­dom. Hier­die ba­te­klas­se ver­skaf in­kom­ste on­ge­ag die soms wis­sel­val­li­ge pres­ta­sie van die aan­deel­prys. Li­ki­di­teit gee jou die op­sie om in ’n nood­ge­val ’n ge­deel­te van jou belegging te ver­koop.

■ Die aftreekon­gres wat op 20 Sep­tem­ber om 17:00 by Sum­mer­wood net bui­te Bloemfontein ge­hou word, is gra­tis, maar dis nood­saak­lik om vooraf jou plek te be­spreek by E­beth Wil­son by of­fi­ce@jen­wil.co.za, of deur 051 447 0463 te s­ka­kel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.