LP’s pak Zu­ma

‘Laat hom lei deur dog­ter se vriend’

Volksblad - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

In plaas daar­van dat pres. Ja­cob Zu­ma en sy re­ge­ring wel­deur­dag­te fi­nan­sie­rings­be­leid vir ho­ër on­der­rig ont­wik­kel, laat hy hom lei deur ’n vriend van sy dog­ter.

Nom­sa Ta­ra­bel­la-Mar­che­si, DALP, het gis­ter­aand in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring in ’n de­bat oor goei­e­ge­hal­te-on­der­wys, vaar­dig­heids­ont­wik­ke­ling en in­no­va­sie ver­wys na Mu­ko­vhe Mor­ris Ma­su­tha, wat vol­gens News24 ’n om­stre­de fi­nan­sie­rings­plan vir ter­si­ê­re on­der­rig aan Zu­ma voor­ge­stel het.

Dit be­hels dat al­le staats­de­par­te­ment se be­gro­ting ge­sny word so­dat R40 mil­jard in 2018 vir gra­tis ho­ër on­der­wys ver­kry kan word.

News24 het be­rig dat Ma­su­tha, wat ro­man­ties ver­bind word met een van Zu­ma se dog­ters, ’n s­pi­oen vir die S­taats­vei­lig­heids­a­gent­skap (SVA) was ter­wyl hy ’n voor­bok in stu­den­te se #Fees­Mus­tFall-veld­tog was.

Maan­dag het Zu­ma die lang­ver­wag­te He­her-ver­slag oor ho­ër on­der­wys en op­lei­ding uit­ge­reik.

Ta­ra­bel­la-Mar­che­si het ge­sê die land “huil” om lei­ding van Zu­ma en sy re­ge­ring in dié ver­band.

“Gaan hy aan kin­ders land­wyd ver­dui­de­lik dat hy ook be­plan om die be­gro­ting te sny vir sko­le wat dit des­pe­raat be­no­dig?”

Ge­leent­he­de vir die jeug word ook be­lem­mer deur mis­daad, kor­rup­sie en pa­tro­naat­skap, maar die jon­ges moet hul meer­der­heid ge­bruik om vir ver­an­de­ring te stem.

Dei­d­re Car­ter, Co­pe-LP, het ge­sê dit word dui­de­li­ker dat die SVA by die #Fees­Mus­tFall-veld­tog be­trok­ke was en dit selfs ge­fi­nan­sier het.

“Een van die (SSA) se spi­oe­ne was nie­mand an­der nie as Zu­ma se dog­ter se kê­rel, wat ook die op­per­brein is van Zu­ma se gra­tis ho­ëron­der­wys-na­la­ten­skaps­pro­jek.”

Dr. Bla­de N­zi­man­de, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van ho­ër on­der­wys en op­lei­ding, be­weer nou dat som­mi­ge van sy ka­me­ra­de die #Fees­Mus­tFal­l­veld­tog aan­ge­hits het as deel van die fak­si­o­ne­le bin­ne­ge­veg­te van die ANC en sy al­li­an­sie, het Car­ter ge­sê.

“As al­les by­me­kaar ge­bring word, lei dit ons na een per­soon: die pre­si­dent.”

EM But­he­le­zi, IVP-LP, het ge­sê die He­her-ver­slag het ge­wys dat die ANC, ten spy­te van sy be­lof­tes, nie in staat sal wees om gra­tis ho­ër on­der­wys te kan ver­skaf nie.

Vol­gens hom sal dit arm jeug­di­ges ver­der in ar­moe­de vas­vang en dat hul­le net “on­ge­luk­ki­ge slag­of­fers van ’n mis­luk­te staat” sal bly.

Cyn­thia Ma­je­ke, UDM-LP, het ge­sê die He­her-aan­be­ve­lings sal swart jeug­di­ges in skuld vas­vang lank voor­dat hul­le nog be­gin werk.

“Dit sal net ge­we­ten­lo­se ban­ke toe­laat om bui­ten­spo­ri­ge ren­te op ri­si­ko­vrye stu­die­le­nings te hef.”

Vol­gens haar kan die re­ge­ring gra­tis ho­ër on­der­wys fi­nan­sier as hy min­der mi­nis­ters het, min­der ver­kwis en ver­mors en die on­wet­ti­ge uit­vloei van geld keer.

H­len­gi­we M­ka­li­pi, EFF-LP, het ge­sê die staat kan nie sy plig vir gra­tis ho­ër on­der­wys aan ban­ke uit­kon­trak­teer nie.

“Gra­tis ho­ër on­der­wys kan deur ons re­ge­ring ver­skaf word as hy my­ne en ban­ke na­si­o­na­li­seer.”

Si­bon­gi­le M­chu­nu, ANC-LP, het in haar re­pliek ge­sê gra­tis on­der­wys vir die ar­mes is ANC-be­leid.

Vol­gens haar het Zu­ma die He­her­ver­slag weens o­pen­ba­re druk uit­ge­reik son­der dat hy ’n in­ge­lig­te be­sluit oor die be­vin­din­ge en aan­be­ve­lin­ge kon maak.

“Die pre­si­dent het nou ’n in­ter­mi­nis­te­ri­ë­le ko­mi­tee aan­ge­stel wat met ’n nu­we fi­nan­sie­rings­mo­del vo­ren­dag sal kom,” het sy ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.