Pres. Zu­ma, jy be­hoort hier­die fliek te kyk . . .

Volksblad - - Kommentaar - Bun Booy­ens

Bes­te pres. Zu­ma, ek weet nie of jy hou van fliek nie, maar DStv het op die oom­blik ’n puik op­skiet­ka­naal met die naam Buc­ket List, wat 100 rol­pren­te wys wat jy moet sien voor­dat jy een­dag jou kop neer­lê.

Ek het die af­ge­lo­pe paar we­ke al ’n he­le paar goei­es ge­kyk: Bi­r­dy, So­me Li­ke it Hot, Full Me­tal Jac­ket en Boog­ie Nig­hts. Ek hoop reg­tig Net­work (1976) is ook op DStv se lys, want ek dink jy be­hoort dit te kyk.

Dit gaan oor hoe ’n suk­ke­len­de TV-sta­sie ’n siel­kun­dig on­sta­bie­le an­ker­man, Ho­ward Be­a­le, uit­buit en . . . ag, dit maak nie eint­lik saak nie. Kyk net die to­neel waar­in Be­a­le ge­du­ren­de ’n reg­streek­se uit­sen­ding kop ver­loor. En luis­ter mooi na wat hy sê:

“I don’t ha­ve to tell you t­hings are bad. E­ver­y­bo­dy knows t­hings are bad. It’s a de­pres­si­on. E­ver­y­bo­dy’s out of work or sca­red of lo­sing their job.

“The dol­lar buys a nic­kel’s worth, banks are going bust, shop­kee­pers keep a gun un­der the coun­ter.

“Punks are run­ning wild and the­re’s no­bo­dy a­ny­w­he­re who seems to k­now w­hat to do, and the­re’s no end to it . . .”

Klink die si­tu­a­sie ef­fens be­kend vir jou? Nie? Luis­ter dan ver­der na Be­a­le:

“We sit wa­t­ching our TV’s whi­le so­me lo­cal news­cas­ter tells us t­hat to­day we had fif­teen ho­mi­ci­des and six­ty-three vi­o­lent cri­mes, as if t­hat’s the way it’s sup­pos­ted to be.

“We k­now t­hings are bad – wor­se than bad. T­hey’re cra­zy. It’s li­ke e­ver­y­thing e­ver­y­w­he­re is going cra­zy. So we don’t go out a­ny­mo­re.

“We sit in the hou­se, and slo­w­ly the wor­ld we are li­ving in is get­ting smal­ler, and all we say is, ‘P­le­a­se, at le­ast le­a­ve us al­o­ne in our li­ving rooms. Let me ha­ve my to­as­ter and my TV and my steel-bel­ted ra­di­als and I won’t say a­ny­thing. Just le­a­ve us al­o­ne . . .’ ”

Maar dan staan Be­a­le op van ag­ter sy les­se­naar en sê vir sy TV-ge­hoor (die ak­teur Pe­ter Finch het ’n Os­car ge­wen vir ver­al hier­die ge­deel­te):

“Well, I’m not gon­na le­a­ve you al­o­ne. I want you to get mad. I don’t k­now w­hat to do a­bout the de­pres­si­on and the in­fla­ti­on and the Rus­si­ans and the cri­me in the s­treet.

“All I k­now is t­hat first you’ve got to get mad. You’ve got to say: ‘I am a HU­MAN BEING, God damn it! My li­fe has VALUE!’

“So I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up rig­ht now and go to the win­dow. O­pen it, and stick your he­ad out, and y­ell, ‘I’M AS MAD AS HELL, AND I’M NOT GOING TO TA­KE T­HIS A­NY­MO­RE!’ ”

Pres. Zu­ma, mil­joe­ne Suid-A­fri­ka­ners is reeds by die ven­ster en het hul kop bui­te. Hóór jy hoe kwaad is hul­le? Of is jy te ver heen?

Wel, as jy hul­le nie hoor nie, ver­moed ek jy gaan hul­le bin­ne­kort sien – voor die U­nie­ge­bou, in hul dui­sen­de, smoor­kwaad ver­by vir jou, jou la­keie en die Gup­tas.

As jy hul­le nie hoor nie, pres. Zu­ma, ver­moed ek jy gaan hul­le bin­ne­kort sien – voor die U­nie­ge­bou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.