Volks­blad

Pro­jek­te on­der Ace van meet af aan ge­wan­trou

Volksblad - - Kommentaar -

Die ver­val in die Vry­staat wat daag­liks sig­baar­der word, is ’n dui­de­li­ke te­ken van die s­wak re­ge­ring waar­aan die pro­vin­sie en sy men­se die laas­te ja­re uit­ge­le­wer is.

Pre­mier Ace Ma­gas­hu­le word deur om­stre­den­heid om­hul, on­der meer weens ver­skeie pro­jek­te wat die be­las­ting­be­ta­ler mil­joe­ne ran­de ge­kos het, son­der dat ge­wo­ne men­se baat daar­by kon vind.

In die Vry­staat geld ’n pa­troon van duur nut­te­lo­se pro­jek­te wat net ’n leë dop le­wer. Dit sluit in die Vre­de-melk­plaas van R500 mil­joen, waar­toe die Vry­staat­se de­par­te­ment van land­bou R20 mil­joen per jaar by­dra, Ram­s­kraal-ge­van­ge­nis, waar R120 mil­joen be­stee is aan plan­ne vir ’n nu­we wet­ge­wer­ge­bou son­der dat ’n sooi ge­spit is en R95 mil­joen aan Let­la­ka Me­dia vir om­stre­de web­tuis­tes. En ie­wers skep ie­mand ryk­lik.

’n An­der pa­troon is die wy­se waar­op mu­ni­si­pa­li­tei­te en staats­de­par­te­men­te as a­gent­skap­pe vir werk­skep­ping mis­bruik word.

Volks­blad het al be­rig oor ’n klomp pos­te wat ná die vo­ri­ge mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing son­der goed­keu­ring in die Man­gaung-me­tro ge­skep is.

Ver­le­de week is voor die Vry­staat­se ko­mi­tee vir o­pen­ba­re re­ke­nin­ge en fi­nan­sies er­ken dat nie min­der nie as 96% van die pro­vin­si­a­le on­der­wys­de­par­te­ment se be­gro­ting aan sa­la­ris­se be­stee word, wat net 4% laat vir be­dryfs­uit­ga­wes.

Daar word reeds in on­der­wys­krin­ge vrae ge­vra oor die groot amp­te­naars­korps wat in stand ge­hou word, ter­wyl daar nie ge­noeg on­der­wy­sers in die pro­vin­sie is nie.

Die­self­de vrae word ook oor an­der de­par­te­men­te ge­vra waar die hoof­oog­merk nie diens­le­we­ring is nie, maar werk­ver­skaf­fing. Daar­om is dit ver­staan­baar dat be­las­ting­be­ta­lers ook skep­ties is oor die “kul­tu­re­le at­ta­chés” wat Ma­gas­hu­le in die bui­te­land wil aan­stel om na die be­lan­ge om te sien van die Vry­staat­se stu­den­te wat met re­ge­ring­beur­se daar stu­deer.

On­der Ma­gas­hu­le se lei­ding het die Vry­staat­se re­ge­ring in al­ge­he­le on­ge­loof­waar­dig­heid ver­val. El­ke nu­we pro­jek en veld­tog word van meet af aan ge­wan­trou. Al op­los­sing is dat die ver­dag­te pro­jek­te – en pos­te – doel­tref­fend on­der­soek en wets­oor­tre­dings en on­e­tie­se op­tre­de ge­straf word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.