Ho­kaai eers met ge­juig oor Cy­ril

Volksblad - - Kommentaar - R­ho­da Ka­da­lie

Bar­ney Mt­hom­bo­thi re­ken dit sal sleg vir die op­po­si­sie wees as adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa die ANC-pre­si­dents­ver­kie­sing wen (Sun­day Ti­mes, 12.11).

“As Ra­map­ho­sa se­ë­vier, sal (pres. Ja­cob) Zu­ma be­slis be­gin vol­gen­de jaar uit sy amp wees. Ra­map­ho­sa sal al­le hin­der­nis­se en e­ni­ge klan­kie van kor­rup­sie uit die weg wil ruim teen die tyd dat die (al­ge­me­ne) ver­kie­sing aan­breek.

“Dit sal voel as­of ’n nu­we par­ty oor­ge­neem het. Dit sal din­ge vir die op­po­si­sie be­moei­lik, want men­se sal in die ver­soe­king wees om ’n ANC on­der Ra­map­ho­sa nog ’n kans te gee. Lie­wer die dui­wel wat jy ken.”

Mt­hom­bo­thi is waar­skyn­lik reg. Maar dis om­dat ons die dui­wel ken dat ons ver­sig­tig moet wees.

Die hoop op ’n her­skep­te ANC het die na­week ver­vaag met Ra­map­ho­sa se be­lof­te dat hy die grond aan die men­se sal te­rug­gee. Hy het ook lank­al ge­sê hy sal ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie in­stel son­der dat hy ge­weet het die be­rug­te Bell Pot­tin­ger het daar­die el­len­di­ge fra­se uit­ge­dink. Nou­dat hy weet waar dit van­daan kom, moet hy op­hou om die stok­ou re­to­riek te ge­bruik waar­voor die ANC so lief is.

Die taal van die na­si­o­na­le de­mo­kra­tie­se re­vo­lu­sie is ver­ou­derd. Dié slag­spreu­ke be­te­ken niks vir arm men­se nie. Al wat hul­le weet, is dat werk­loos­heid, ar­moe­de en die ge­tal ont­van­gers van maat­skap­li­ke toe­lae on­der die ANC­re­ge­ring toe­ge­neem het, om nie te praat van die toe­na­me in psi­go-maat­skap­li­ke pro­ble­me wat die maat­skap­li­ke weef­sel van die na­sie be­ska­dig het nie.

Dit is hoe­kom dit so be­lang­rik is dat die DA sy on­der­steu­nings­ba­sis kon­so­li­deer, sy be­lei­de ver­sterk en goed re­geer waar hy aan die be­wind is.

Ons weet nou be­ter as ooit te­vo­re die ANC kán nie ver­an­der nie. Sy de­tri­tus lê in sy DNS en dit sal in al sy glo­rie in die ver­kie­sing ma­ni­fes­teer. Vuil spel, om­ko­pe­ry en on­der­my­ning van die op­po­si­sie vier hoog­ty en sal nie on­der Ra­map­ho­sa ver­an­der nie. Po­gings om be­heer van die Wes-Kaap oor te neem, gaan vuil wees, selfs on­der ’n nu­we ANC-re­gi­me.

Ra­map­ho­sa moet hom by die 21ste eeu aan­sluit en met die Zu­ma-ver­le­de breek deur sy taal­ge­bruik te ver­an­der.

Sou hy pre­si­dent word, moet hy t­wee­dens die mo­no­po­lieë tot niet maak wat die kliek ram­pok­kers se pri­va­te kits­ban­ke ge­word het.

Toe­gang tot WiFi en die in­ter­net sal ’n nu­we ge­ne­ra­sie en­tre­pre­neurs skep, maar hul­le sal ge­strem word deur die struk­tu­re­le be­per­kings wat ver­hin­der dat die e­ko­no­mie flo­reer.

Vier­dens moet die ho­ëron­der­wys­sa­me­smel­tings, wat ’n groot deel van die cha­os in u­ni­ver­si­tei­te ver­oor­saak, om­ge­keer word. On­der­wys­op­lei­dings­kol­le­ges moet her­o­pen en be­roeps­op­lei­ding moet ’n pri­o­ri­teit ge­maak word. Die se­tas het bit­ter min ge­help en was blo­te o­ë­ver­blin­de­ry om by­ko­men­de hef­fings uit reeds suk­ke­len­de on­der­ne­mings te wurg. Dis o­pen­li­ke dief­stal.

Reg­stel­len­de ak­sie en swart e­ko­no­mie­se be­mag­ti­ging het on­ge­lyk­he­de ver­er­ger en klas­ver­skil­le ver­diep, tot die er­ger­nis van die on­ver­set­li­ke #Fees­Mus­tFall-pro­tes­teer­ders. Pleks van om die ANC-on­der­steu­ners­ba­sis met kras e­ko­no­mie­se re­to­riek te pro­beer paai, moet Ra­map­ho­sa die mon­ster­ag­ti­ge ar­beids­re­gi­me, wat e­ko­no­mie­se groei en wel­vaart­skep­ping be­lem­mer, ont­knoop.

As Paul Ka­ga­me van R­wan­da bur­gers kan aan­sê om hul moue op te rol, kan Ra­map­ho­sa ook. Só sal hy Suid-A­fri­ka, wat on­der Zu­ma “Zim­bab­we li­te” ge­word het, kan om­skep in ’n land met die in­ter­na­si­o­na­le gra­vi­tas wat hy on­der Nel­son Man­de­la ge­had het.

Ra­map­ho­sa se uit­da­ging is om SuidA­fri­ka weer sy reg­ma­ti­ge plek in die wê­reld­e­ko­no­mie te laat in­neem.

■ Ka­da­lie is ’n men­se­reg­te­ak­ti­vis en on­der­voor­sit­ter van die FW de K­lerk­stig­ting.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.