Bo­krug­by kan nie só suk­ses­re­sul­ta­te be­haal

Volksblad - - Kommentaar -

Roelf van Vu­ren, Pa­rys

Ek ver­stom my oor be­rig­te wat ge­skryf word om po­li­tiek kor­rek te wees.

Ons ver­loor in die pro­ses die werk­li­ke re­de vir die s­wak spel van die S­pring­bok­ke en ie­mand moet daar­voor be­taal. Ge­woon­lik is dit die af­rig­ter.

Op skool word daar dees­dae meer na die e­mo­si­o­ne­le vaar­dig­heid van die leer­der ge­kyk as die tra­di­si­o­ne­le IK-toet­se om­dat e­mo­si­o­ne­le ont­wik­ke­ling so ’n groot rol speel.

As span­keu­ses aan kwo­ta­struk­tu­re moet vol­doen, sit ons ook met ’n e­mo­si­o­ne­le kwes­sie wat baie ver­sig­tig han­teer moet word om nie ska­de aan die span se spel­peil te ver­oor­saak nie.

Om die per­soon (af­rig­ter) te ver­vang, mis­lei dalk die pu­bliek, maar die uit­slae het die fi­na­le sê en die pu­bliek se s­wak on­der­steu­ning van wed­stry­de dra ook ’n bood­skap oor.

Op pro­fes­si­o­ne­le vlak is daar nie plek vir reg­stel­len­de ak­sie son­der die hui­di­ge ge­volg nie.

S­pring­bok­rug­by sal nie weer die re­sul­ta­te be­reik soos toe span­keu­ses op ’n me­rie­te­grond­slag ge­skied het nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.