De­par­te­ment ‘oor­weeg al­le kom­men­taar’

Volksblad - - Ontleding -

Die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys sê hy sal al­le kom­men­taar oor­weeg wat oor die Wy­si­gings­wets­ont­werp op Ba­sie­se On­der­wys ont­vang is, be­rig Han­nes Kru­ger.

“Voor­stel­le sal dan aan die mi­nis­ter ge­doen word oor wat aan die wy­si­gings­wets­ont­werp ver­an­der moet word, in­dien no­dig,” sê die de­par­te­ment in ’n me­di­a­ver­kla­ring.

Die pu­bliek kon tot Vry­dag 10 No­vem­ber kom­men­taar op dié om­stre­de wy­si­gings­wets­ont­werp le­wer.

Vol­gens die de­par­te­ment is ’n on­ver­wag­se aan­tal voor­leg­gings ont­vang.

“Die de­par­te­ment kan dus on­ge­luk­kig nie die ont­vangs van el­ke voor­leg­ging er­ken nie. In­ dien dit per e­pos ge­stuur is en geen fout­bood­skap te­rug­ge­stuur is nie, het die de­par­te­ment dit waar­skyn­lik ont­vang.”

Die wy­si­gings­wets­ont­werp is in Ok­to­ber in die S­taats­koe­rant ge­pu­bli­seer.

Daar is 46 klou­su­les in die wy­si­gings­wets­ont­werp met voor­stel­le vir ver­an­de­rin­ge aan die hui­di­ge wet­ge­wing.

K­ri­ti­ci is baie om­ge­krap oor van die wy­si­gings en sê dit het nie ten doel om die ge­hal­te van on­der­rig in die land se sko­le te ver­be­ter nie.

Dit be­hels on­der meer dat o­pen­ba­re sko­le se be­heer­lig­ga­me nie meer vol­le seg­gen­skap sal hê oor wie in ho­ër pos­te, soos dié van by­voor­beeld skool­hoof, aan­ge­stel word nie.

Ver­der is voor­ge­stel dat al­le be­leid­stuk­ke, soos oor taal en toe­la­ting, wat deur die be­heer­lig­gaam be­paal word, eers deur die pro­vin­si­a­le on­der­wys­de­par­te­ment goed­ge­keur word.

So­dra die wy­si­gings­wets­ont­werp aan die par­le­ment voor­ge­lê is, sal dit na die por­te­feul­je­ko­mi­tee oor on­der­wys ver­wys word, lui die ver­kla­ring.

Met die oor­we­ging van die wy­si­gings­wets­ont­werp sal die por­te­feul­je­ko­mi­tee weer kom­men­taar vra.

Die por­te­feul­je­ko­mi­tee sal dalk ook o­pen­ba­re sit­tings hou.

“Al­mal wat dus Vry­dag se sper­da­tum mis­ge­loop het, sal nog ’n ge­leent­heid kry om kom­men­taar te le­wer so­dra dit aan die par­le­ment voor­ge­lê is.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.