‘Een­ta­li­ge sko­le moet wyk’

Volksblad - - Ontleding - Han­nes Kru­ger

Die land kan dit nie be­kos­tig om ’n een­ta­li­ge skool te hê as die vraag na on­der­rig so groot is nie, sê Pa­ny­a­za Le­su­fi, Gau­teng­se LUR vir on­der­wys.

Hy re­a­geer in ’n ver­kla­ring op kri­tiek op die Wy­si­gings­wets­ont­werp op Ba­sie­se On­der­wys.

Le­su­fi sê dié k­ri­ti­ci wil die voor­de­le van ge­hal­te­on­der­rig vir hul­self hou.

“Dit is be­lang­rik om hul­le te her­in­ner dat die dae van a­part­heid en ko­lo­ni­a­le on­der­rig lank­al ver­by is.

“Die wy­si­gings aan die S­ko­le­wet is maar net die be­gin om die ver­ou­der­de on­der­rig­mo­del fi­naal uit te wis.”

Vol­gens hom mis­bruik som­mi­ge be­heer­lig­ga­me en skool­be­stuur­span­ne o­pen­ba­re hulp­bron­ne en hef “as­tro­no­mie­se” skool­geld om toe­gang tot ge­hal­te­on­der­rig te be­lem­mer.

“Daar­om is daar wy­si­gings.”

Le­su­fi sê sy ge­duld moe­nie be­proef word nie. “Be­le­di­gings deur dié wat nos­tal­gies oor die ver­le­de is, sal ons en die­ge­ne wat trans­for­ma­sie in ons on­der­wys om­arm, nie in­ti­mi­deer nie.”

Vol­gens hom ver­dien die­ge­ne wat nos­tal­gies oor die ver­le­de is “geen sim­pa­tie nie”.

“Hier­die ha­ters is ge­ruk deur ons on­lang­se skuif na ra­di­ka­le maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie en is ver­vol­gens rus­te­loos.”

Die wy­si­gings­wets­ont­werp van die S­ko­le­wet is vroe­ër van­dees­maand in die S­taats­koe­rant ge­pu­bli­seer. Daar is 46 klou­su­les in die wy­si­gings­wets­ont­werp wat ver­an­de­rings in die be­staan­de wet­ge­wing voor­stel.

Dit sluit in dat o­pen­ba­re sko­le se be­heer­lig­ga­me nie meer vol­le seg­gen­skap sal hê oor aan­stel­lings by sko­le nie.

Ver­der word voor­ge­stel dat al­le be­leid­stuk­ke, soos dié oor taal en toe­la­ting wat nog al­tyd deur die be­heer­lig­gaam be­paal word, nou eers deur die pro­vin­si­a­le on­der­wys­de­par­te­ment goed­ge­keur moet word.

Le­su­fi sê die land kan nie e­ko­no­mies of op­voed­kun­dig ’n en­kel­me­di­um­skool be­kos­tig wan­neer die vraag na on­der­rig so groot is nie.

“Ons is trots dat men­se in ons voor­heen be­na­deel­de ge­meen­skap­pe al­le ta­le in die mees­te sko­le om­arm het.

“Dit moet ook in an­der ge­meen­skap­pe ge­beur om­dat die de­mo­gra­fie in dié ge­meen­skap­pe se sko­le ook dras­ties ver­an­der het.”

Le­su­fi sê “ons word ag­ter­uit ge­neem” deur die­ge­ne wat die her­sie­ning van be­heer­lig­ga­me se mag­te teen­staan.

“Ons het erns­ti­ge kom­mer ge­op­per oor som­mi­ge be­heer­lig­ga­me se op­tre­de – ver­al die aan­stel­ling van sko­le se se­ni­or be­stuur­ders en die be­stuur van hul geld­sa­ke.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.