S­kat­kis vol woor­de op pad

Kuns­reeks ver­meng ar­gie­we met nu­we

Volksblad - - Kollig - AJ Op­per­man

RSG het dié ver­ras­sing aan­ge­kon­dig: Van 28 No­vem­ber tot 1 De­sem­ber word luis­te­raars ge­trak­teer op dra­ma, woord­kuns, so­wel as ’n do­ku­men­têr en ’n eks­klu­sie­we be­kend­stel­ling van t­wee dig­bun­dels deur die­self­de dig­ter.

Dié kuns­aan­bod heet S­kat­kis en is moont­lik ge­maak deur die Dag­breek Trust.

Dit het ont­staan na­dat die jaar­lik­se RSG Kuns­te­fees, die eer­ste keer dat ra­dio ’n Fleur du Cap-te­a­ter­prys ge­wen het, nie van­jaar aan­ge­bied kon word nie weens die fi­nan­si­ë­le druk van die SAUK.

S­kat­kis is nie ’n plaas­ver­van­ger vir die fees nie, maar bied ’n kuns­aan­bod wat vars, nu­we werk en die ar­gie­we kom­bi­neer. RSG vier van­jaar 80 jaar van A­fri­kaan­se ra­dio.

“Ons het so t­wee, drie maan­de daar­aan be­plan,” sê Kobus Bur­ger, uit­voe­ren­de re­gis­seur van dra­ma by RSG.

“Ons is baie dank­baar teen­oor die Dag­breek Trust, want as ’n fees nie meer aan­ge­bied word nie, kry so­veel min­der kuns­te­naars die ge­leent­heid om hul kuns aan te bied. Dank­sy die Dag­breek Trust kry ’n paar wel nou die kans.”

80 jaar is ’n deur­lo­pen­de te­ma in S­kat­kis.

Die kort­ver­haal­skry­wer A­bra­ham H. de Vries, wat on­langs die N.P. Van Wyk Louw-prys ont­vang het, is ook van­jaar 80 jaar oud en RSG het An­dré Kot­zé op­drag ge­gee om vier van sy kort­ver­ha­le as ra­di­o­dra­mas te ver­werk. Hul­le is “Jy moet jou by kry”, “Die rooi vaas”, “Dit was ’n voor­ge­voel” en “’n Poe­lies­man weet nooit”.

Ook in die bui­te­land het ’n dra­ma­turg sy 80ste ver­jaar­dag ge­vier: Die T­sjeg­gies­ge­bo­re B­rit­se dra­ma­turg sir Tom S­top­pard. Sy dra­ma If You’re Glad, I’ll be Frank is des­tyds in A­fri­kaans ver­taal en deur Mar­got Luyt op­ge­voer. Nou kan luis­te­raars weer in­ska­kel vir die klas­sie­ke Frank & Gla­dys met spe­lers soos Louw Ver­wey en Kit­ty Al­ber­tyn. Dié uit­sen­ding is ter her­den­king van Luyt se 70ste ver­jaar­dag van­jaar.

Mar­le­ne van Nie­kerk stel haar t­wee nu­we dig­bun­dels eks­klu­sief be­kend in ’n ge­sprek met die ak­tri­se Su­san­ne Bey­ers. “Hul­le was saam in die kos­huis en dit het ’n lek­ker re­ü­nie te­weeg ge­bring,” sê Bur­ger oor dié ge­sprek wat reeds op­ge­neem is.

Die bun­dels heet Ge­sant van die mis­pels en In die s­til­le ag­ter­ka­mer en Van Nie­kerk sal ook vir S­kat­kis van haar nu­we ver­se voor­lees.

Die ak­teur Johny Klein gaan van die bo­baas­sto­rie­ver­tel­ler Fer­di­nand Deist se tyd­lo­se Sand­veld­sto­ries voor­lees. Dit be­staan uit “Her­maans A­skies se op­pe­ra­sie”, “Die sus­ter m’t die snor”, en “Dood van­nie foun­man­ne­tjie”.

Die voor­drag­kuns­te­naar en ak­teur Chris van Nie­kerk le­wer ’n krag­toer in die I­ta­li­aan­se dra­ma­turg Lui­gi Pi­ran­del­lo se Die man met die blom in sy mond. Pi­ran­del­lo sou van­jaar 150 ge­wees het en het in 1934 die No­bel­prys vir let­ter­kun­de ont­vang vir sy “by­na ma­gie­se krag­te om siel­kun­di­ge a­na­li­se in goeie te­a­ter te om­skep”. Van Nie­kerk speel teen­oor An­rich Herb­st.

Die skry­wer en dig­ter Ki­r­by van der Mer­we het spe­si­aal ’n ver­nu­wen­de ver­s­pro­gram vir S­kat­kis saam­ge­stel. Hier tree ge­dig­te en dig­ters met me­kaar in ge­sprek rond­om die te­ma van ’n “ver­toon­kas”.

Die ak­tri­se Ju­ne van Merch en die san­ge­res-mu­si­kant Hi­lan­di du Toit reis vrees­loos deur ’n vers- en klank­land­skap in ’n pro­duk­sie ge­ti­teld Ry-ry rym­langs. Van Merch gaan van haar eie ver­se voor­lees, maar mees­ters soos I.D. du P­les­sis, AG Vis­ser, Ing­rid Jon­ker, A­dam S­mall en An­tjie Krog fi­gu­reer ook.

In Woor­de­ma­ker, ’n do­ku­men­têr deur Ina S­try­dom ter hul­di­ging van die dig­ter en skry­wer W.A. de K­lerk wat van­jaar ’n eeu oud sou wees, kry die skryf­kuns van dié groot A­fri­kaan­se li­te­rê­re fi­guur nu­we le­we, ter­wyl Bur­ger uit­trek­sels van die skry­wer Ryk Hat­tingh, wat van­jaar oor­le­de is, se be­kroon­de ro­man Huil­boek in ’n aan­gry­pen­de pro­gram saam­ge­stel het.

Ve­te­raan­ak­teurs soos wy­le Lim­pie Bas­son kan ge­hoor word in T­horn­ton Wil­der se

Ons dorp, wat des­tyds deur Su­zan­ne van Wi­jk op­ge­voer is. Dit is in 1937 ge­skryf, dus ook 80 jaar oud. Dit het in 1938 die Pu­lit­zer-prys vir dra­ma ont­vang.

K­ris­jan Fou­rie, Nic de Ja­ger en Paul Rie­kert is reg om laat­aand spo­ke op te jaag in

Die on­sig­ba­res. Die “spook” van die gif­moor­de­naar Dai­sy de Mel­ker gaan in hier­die reeks haar ver­sky­ning maak.

Bur­ger sê dit sal nog aan­ge­kon­dig word hoe S­kat­kis die nor­ma­le aand­pro­gram van RSG sal be­ïn­vloed.

■ S­kat­kis word van Dins­dag 28 No­vem­ber tot Vry­dag 1 De­sem­ber op RSG aan­ge­bied. Die reeks pro­duk­sies is moont­lik ge­maak deur ’n borg­skap van die Dag­breek Trust.

Fo­to: LI­ZA V DE­VEN­TER

Ju­ne van Merch

Fo­to: S­TE­VE EGGINGTON

A­bra­ham H. de Vries

Fo­to: JA­CO MA­RAIS

Chris van Nie­kerk

Fo­to: NA­O­MI BRU­WER

Ki­r­by van der Mer­we

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.