Ficks­burg­ge­skie­de­nis op­ge­te­ken

Volksblad - - Nuus -

Sto­ries of Ear­ly Ficks­burg is die eind­re­sul­taat van ’n le­wens­lan­ge pas­sie vir ge­skie­de­nis, vir men­se en vir Ficks­burg en om­ge­wing. “Hier­die do­ku­men­te­ring van ’n ver­gan­ge era deur Felix Sorour, ’n his­to­ri­kus in sy hart, ver­skaf ’n be­son­der­se kyk in die oor­sprong van dié Oos­Vry­staat­se dorp, sy kul­tuur en men­se, land­bou en ar­gi­tek­tuur,” skryf Felix se dog­ter Gail Nel in die lok­teks ag­ter­op die boek. “Men­se uit al­le vlak­ke van die sa­me­le­wing – B­rit, Boer, Ba­soe­to, Li­ba­nees, Jood en baie an­der im­mi­gran­te – het die ge­skie­de­nis van die dorp help vorm. Af­stam­me­lin­ge van baie van hier­die fa­mi­lies woon nog hier. Hier­die is van hul ver­ha­le.”

Die A5­groot­te boek be­staan uit 273 blad­sye wat hoof­saak­lik in ses de­le op­ge­deel is. Die eer­ste deel is ba­sies die vroeg­ste in­lig­ting wat be­skik­baar is. Daar­na volg hoof­stuk­ke oor die na­tuur­li­ke at­trak­sies in die om­ge­wing met ’n ly­wi­ge deel oor die men­se van die om­ge­wing.

Deel vier gee in­lig­ting oor ge­skied­kun­di­ge ge­boue en die vyf­de deel be­staan uit al­ge­me­ne in­lig­ting oor on­der meer die ge­skie­de­nis van ha­el­ver­se­ke­ring en die ge­boor­te van die rol­bal­klub. In die laas­te deel word die ge­skie­de­nis van Felix se pa, Ja­pie Sorour, be­skryf.

Die voor­blad is ’n fo­to van die be­ken­de Zout­kop en op die ag­ter­grond is ’n brief wat ’n Boe­re­ge­van­ge­ne in Cey­lon in 1902 aan Wil­li­am M­cB­ri­de, ’n En­gel­se win­ke­lier in Ficks­burg, ge­skryf het.

■ Die boek is be­skik­baar by sy skoon­dog­ter Anneke. Bel haar by

082 925 2770.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.