17 aan­ge­kla na­dat stu­dent wreed sterf ná ont­groe­ning

Volksblad - - Nuus -

’ndS­tu­dent­disd18d­dran­kies­din­ge­jaag­d­waar­nad­hyd­kop­deer­sted­byd trap­ped­af­ge­vald­het,dendind­plaasd daar­vand­omd­hulpd­te­dont­bied,d wordd­ditd­watd­die­dan­derd­stu­den­ted ge­doend­het­dind­af­grys­li­ked­be­son­der­he­de­dind’nd­klag­staat­duit­een­ge­sit,dbe­rigd6a­bc.

Ti­mot­hydPi­az­zad(19)den­dan­der eer­ste­jaars­dwatd­toe­la­tingd­totd­died dag­huisdBe­tadT­he­tadPid­by­d­died Penn­dS­ta­te-U­ni­ver­si­teitdind­died A­me­ri­kaan­sed­deel­staat­dPenn­sil­va­ni­ëd­ge­kryd­het,dis­dopd2dFe­bru­a­ried­van­jaard­ont­groen,d­watd­be­helsd hetd­datd­hul­led’nd­grootd­hoe­veel­heid­dal­ko­hol­dind’nd­kortd­tyd­perkd in­ge­neemd­het.

Dit­dis­dal­lesd­deurd­kring­te­le­vi­sie­ka­me­rasd­vas­ge­vang.

Died­beeld­ma­te­ri­aald­wysd­dat,d na­dat­dPi­az­zad­be­wus­te­loos­d­aand die­don­der­kantd­vand­died­trapd­ge­kry­dis,ddie­dan­derd­stu­den­ted­homd by­d­died­trap­pe­dop­ge­dra­den­dopd’nd bankd­neer­ge­sitd­het.dHul­led­gooid dand­wa­ter­dopd­syd­ge­sig­dend­slaand hom­dind­died­ge­sig,dblyk­baar­dind’nd po­ging­domd­homd­by­d­ted­bring.

News.com.aud­be­rigd’nd­vold­rug­sak­dis­d­aand­homd­vas­ge­maak,dglod omd­ted­keerd­datd­hyd­kand­om­draaid en­dind­sy­dei­ed­braak­seld­ver­stik.

Eend­vand­died­stu­den­ted­watd­tus­sen­bei­dedwoud­tree,dwordd­dand deurd­die­dan­derd­teend’nd­muurd vas­ge­druk­den­daan­ge­sêd­datd­died­si­tu­a­sie­don­derd­be­heer­dis.

La­terd­die­d­aandd­pro­beer­dPi­az­za her­haal­de­lik­dop­staan,dmaar­del­ked keerd­vald­hy,dtot­datd­hyd­la­terd­gladd nied­meerd­be­weegd­nie.

Teend­die­dog­gendd­vand3dFe­bru­a­ried­haald­hyds­waar­da­sem­dend­daard isd­bloed­d­aand­syd­ge­sig.dDand­be­sluit­deend­vand­died­stu­den­te­domd died­nood­diens­ted­te­dont­bied,dmaard Pi­az­zad­sed­vel­dis­dreedsd­grys.

Klag­te­dis­d­aan­vank­likd­teend18d stu­den­te­daan­han­gigd­ge­maak­dend la­ter­d­weerd­te­rug­ge­trek,dmaard Maan­dagd­het­dS­ta­cydParksdMil­ler,d­aan­kla­er­dind­died­saak,dbe­kendd­ge­maakd­datd’nd­vi­de­od­metd sleu­tel­be­wy­sed­watd­deurd­died­stu­den­te­d­uit­ge­vee­dis,dte­rug­ge­kry­dis.d

Dus­d­wordd­nogd12d­stu­den­ted­nou aan­ge­kla­dom­datd­died­vi­de­od­wysd hoe­dPi­az­zad18dal­ko­ho­lie­sed­dran­kies­dind’nd­tyd­perkd­vand­een­duurd end22dmi­nu­te­din­ge­jaag­dis.

ParksdMil­lerd­het­dopd’nd­me­di­a­kon­fe­ren­sie­daan­ge­kon­digd­klag­te,d watd­straf­ba­red­man­slag,daan­ran­ding­dend­died­geed­van­dal­ko­hol­d­aand ’nd­min­der­ja­ri­gedin­sluit,dst­aard17d le­ded­vand­died­dag­huisd­nou­dind­died ge­sig.dInd­die­dVSAd­magd­jy­deersd drinkd­wan­neerd­jyd21dis.

Vol­gensdParksdMil­ler­disd­died beeld­ma­te­ri­aald­te­rug­ge­kryd­na­datd dit­d­aan­vank­lik­duit­ge­vee­disd­ter­wyld­died­po­li­sie­dind­died­huis­dwasd omd­dit­dind­died­han­ded­ted­pro­beerd kry.dBraxton­dBec­ker,deend­vand died­stu­den­te,dwordd­nou­daan­ge­klad vand­ver­de­red­klag­ted­vandd­wars­bo­mingd­vand­died­ge­reg­dend­died­peu­terd­metd­be­wy­se.dDied­beeld­ma­te­ri­aal­disd­metd­died­hulpd­vand­died FBId­her­win.

“Ti­mot­hydPi­az­zad­hetd­nie­deend keerd­selfd’nd­dran­kied­ge­neemd­nie.d Die­dan­derd­stu­den­ted­hetd­dit­d­aand homd­ge­gee,”dhet­dParksdMil­ler­dopd died­me­di­a­kon­fe­ren­sied­ge­sê.d

Pi­az­za,dvan­dLe­ban­on­dind­died deel­staat­dNe­w­dJer­sey,disdt­weed da­ed­la­ter­dind­died­hos­pi­taald­dood.

Sydou­ers,dJim­den­dE­ve­lynd Pi­az­za,dhet­dopd­died­me­di­a­kon­fe­ren­sied­ge­sêd­died­nu­wed­be­wy­sed­geed hul­led­hoop,dmaard­ver­ligd­nied­huld pynd­nie.d– Reu­ters

Fo­to: FA­CE­BOOK

Ti­mothy Pi­az­za

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.