Tam­my Wes­sels nu­we LPW in VS

Volksblad - - Nuus - Ma­rie­tjie Ge­ric­ke

Tam­my Wes­sels is gis­ter as nu­we lid van die wet­ge­wer (LPW) van die VF Plus in die Vry­staat in­ge­hul­dig.

Haar in­hul­di­ging kom na­dat haar eg­ge­noot, Wou­ter Wes­sels, ver­kies is om dr. Pie­ter Mul­der as par­le­ments­lid op te volg.

Wes­sels is op­ge­won­de om in haar nu­we po­si­sie “die ge­meen­skap te dien, ’n daad­werk­li­ke wag­hond­funk­sie te ver­vul en die ANC-re­ge­ring aan­spreek­lik te hou”.

Sy glo ook dat die Vry­staat ’n pro­vin­sie met baie po­ten­si­aal en won­der­li­ke men­se is, maar dat die pro­vin­sie ver­lam word deur wan­be­stuur, kor­rup­sie en s­wak diens­le­we­ring. Wes­sels (31) is reeds se­dert haar stu­den­te­ja­re ak­tief by die VF Plus en par­ty­po­li­tiek be­trok­ke.

Sy is in Jo­han­nes­burg ge­bo­re waar sy ook skool­ge­gaan het. Daar­na het sy aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV) stu­deer waar sy ’n ak­tie­we rol in stu­den­te­lei­er­skap ge­speel het. Sy was on­der meer ’n lid van die UV se stu­den­te­raad en die spea­ker van die stu­den­te­par­le­ment.

Sy is ook tans die na­si­o­na­le jeug­lei­er van die VF Plus. Wes­sels was ook voor­heen die par­ty se ska­kel­be­amp­te by die Man­gaung-me­tro­raad waar sy ten nou­ste be­trok­ke was by die han­te­ring van in­wo­ners se mu­ni­si­pa­le pro­ble­me.

Sy het on­langs die par­ty as jeug­lei­er by die Ver­e­nig­de Na­sies (VN) se forum vir min­der­heids­kwes­sies in Genè­ve, S­wit­ser­land, ver­teen­woor­dig.

Haar pas­sie is die be­mag­ti­ging van die jeug, on­der­wys en taal­reg­te.

Tam­my Wes­sels

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.