Wild­van­ger glo ge­skors in bin­ne­ge­veg

Wou weet of LUR ja ge­sê het

Volksblad - - Nuus - Ma­rie­tjie Ge­ric­ke

’n Bin­ne­ge­veg in die Vry­staat­se de­par­te­ment van e­ko­no­mie­se sa­ke, klein­sa­ke­ont­wik­ke­ling, toe­ris­me en om­ge­wing­sa­ke (Des­tea) oor die sken­king van R6 mil­joen se wild aan op­ko­men­de swart wild­boe­re, het glo ge­lei tot die “skor­sing” van ’n wild­van­ger.

Die “f-woord” het glo ook ge­vlieg toe die wild­van­ger wou weet of El­za­be Rock­man, Vry­staat­se LUR vir fi­nan­sies, ook ge­te­ken het dat die wild aan die ont­wik­ke­lings­boe­re ge­skenk mag word.

Rock­man is in A­me­ri­ka en Ou­pa K­ho­a­ba­ne, die Vry­staat­se LUR vir sa­me­wer­ken­de re­ge­ring en tra­di­si­o­ne­le sa­ke, neem in haar por­te­feul­je waar.

K­got­so Tau, woord­voer­der van Des­tea, sê die sken­king van die 1 520 die­re aan op­ko­men­de wild­boe­re is ’n goed­ge­keur­de re­ge­rings­pro­gram met die doel om die wild­be­dryf te trans­for­meer.

“Dit vol­doen aan al­le ad­mi­nis­tra­tie­we, pro­se­du­re­le en wet­li­ke ver­eis­tes.”

Hy sê hy is nie daar­van be­wus dat ie­mand “ge­skors” is nie.

“Net die de­par­te­ments­hoof kan ie­mand skors en daar moet goeie re­des wees. As ie­mand nie ‘goeie taal’ ge­bruik nie, is daar na­tuur­lik pro­ses­se wat ge­volg kan word.”

Tau sê dit kan wees dat die per­so­neel­lid net uit ’n kan­toor ver­jaag is en ge­vra is om nie weer wild te vang nie.

Op die vraag of dit waar is dat dit R6 mil­joen se wild is wat weg­ge­gee gaan word, sê hy “ter­wyl die to­ta­le waar­de van die wild vir jul pu­bli­ka­sie be­lang­rik mag wees, val die klem vir die Vry­staat­se re­ge­ring op die suk­ses van die pro­gram en hoe dit ’n by­drae sal le­wer tot die bre­ër wild­e­ko­no­mie in die Vry­staat.

“Ons is po­si­tief dat dit ’n stap in die reg­te rig­ting is.”

Wild sal uit­ge­deel word so­dra die ont­van­gers aan al­le ver­eis­tes vol­doen het.

Tau sê ko­pers op ’n vei­ling van die de­par­te­ment in A­pril in die Wil­lem P­re­to­ri­us-na­tuur­re­ser­vaat sal hul wild kry.

Op die vraag of Rock­man ook moes ge­te­ken het dat die wild ge­skenk mag word, sê hy die pro­gram is reeds deur die re­ge­ring goed­ge­keur.

Na ver­neem word, het die bin­ne­ge­veg juis daar­oor ge­gaan dat een van die wild­van­gers ge­wei­er het om die wild in die na­tuur­re­ser­va­te te gaan vang voor­dat hy die hand­te­ke­ning van Rock­man ge­sien het.

Hy is toe vol­gens per­so­neel­le­de wat a­no­niem wil bly deur ’n di­rek­teur van Des­tea “ge­skors” en mag nie meer wild vang nie.

Op die vraag hoe­kom daar in 2016 ook wild ge­gee is aan San­di­le M­si­bi, des­tyds hoof van die de­par­te­ment van po­li­sie, paaie en ver­voer en se­dert­dien oor­le­de, wou Tau weet wan­neer en hoe M­si­bi wild ge­kry het.

Volks­blad het af­skrif­te van die do­ku­men­te van die Vry­staat­se wet­ge­wer oor wie wat­ter wild­soor­te in 2016 ge­kry het.

Tau wou ook weet hoe­kom ge­dink word dat Ma­fa­ni Das­he­ka, ’n Vry­staat­se sa­ke­man, en Sip­ho Du­be, die ei­e­naar van ’n be­graf­nis­on­der­ne­ming in Bloem­fon­tein wat ook ’n wild­lod­ge in S­mit­hfield be­sit en in 2016 wild ge­kry het, van die sken­kings uit­ge­sluit moes word.

Tau sê die kwa­li­fi­ka­sie vir die pro­gram is nie “arm” nie, maar “op­ko­men­de wild­boe­re”.

K­got­so Tau

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.