Kurt Dar­ren-kon­sert af­ge­stel

Volksblad - - Nuus - Ru­an Bru­wer

Nie net het die e­ko­no­mie­se kli­maat ’n na­de­li­ge in­vloed op die by­wo­ning van to­neel­op­voe­rings nie, die rol­ver­de­lings raak ook al hoe klei­ner.

Heel­wat pro­duk­sies op van­jaar se Vry­staat Kuns­te­fees is so­lo­ver­to­nings of het ’n rol­ver­de­ling van net twee of drie ak­teurs.

Dit ge­beur eg­ter nie net in te­a­ter­pro­duk­sies nie.

Die fees­kan­toor het be­ves­tig Kurt Dar­ren, die sok­kie­ko­ning, se kon­sert wat Woens­dag­aand sou plaas­vind, is weens ’n ge­brek aan be­lang­stel­ling ge­kan­sel­leer.

Die te­a­ter­skep­per P­hi­lip Ra­de­mey­er, wat by vier stuk­ke op die fees be­trok­ke is, sê vir ’n on­af­hank­li­ke ver­vaar­di­ger son­der die on­der­steu­ning van skep­pen­de fees­te of in­stan­sies soos die Na­si­o­na­le A­fri­kaan­se Te­a­ter­baar i­ni­si­a­tief (Na­ti) is dit by­kans on­moont­lik om pro­duk­sies met ’n groot rol­ver­de­ling op die plan­ke te bring.

“Vir A­fri­kaan­se te­a­ter is die fees­te nood­saak­lik. Maar daar­mee saam is daar kos­te, soos vir reis en ver­blyf. Dit be­te­ken jy kan nie groot rol­ver­de­lings be­kos­tig nie.

“Daar is dus al hoe meer so­lo­stuk­ke, want daar is so­veel min­der ri­si­ko’s daar­aan ver­bon­de, ver­al as jy vir die deur(in­kom­ste) speel.”

Mi­cha­el Gar­bett, van die fees­kan­toor en die ko­ör­di­neer­der van die Vryn­ge (rim­pel­fees), sê die nei­ging van so­lo­ver­to­nings en klein rol­ver­de­lings het al in 2014 ont­staan.

“Dis net gel­de­lik meer haal- as jy net vir jou­self moet be­taal.

“Dit is am­per soos in die 1990’s, na­dat die kuns­te­ra­de ge­vou het, toe daar ook so ’n toe­na­me in die ge­tal so­lo­ver­to­nings was. Die e­ko­no­mie­se toe­stan­de laat min geld vir die kuns­te oor. ’n Mens sal een­vou­dig an­der ma­nie­re moet vind om pro­duk­sies te fi­nan­sier.”

Vol­gens Gar­bett moes som­mi­ge ver­vaar­di­gers oor­reed word om nie weens die swak voor­af kaart­jie­ver­ko­pe hul pro­duk­sies aan die fees te ont­trek nie.

Van hul­le het ge­won­der of dit fi­nan­si­eel die moei­te werd gaan wees.

“Bloem­fon­tei­ners is eg­ter be­kend daar­voor dat hul­le kaart­jies by die deur of eers op die dag van die op­voe­ring koop,” sê Gar­bett.

Ra­de­mey­er, wat Mon­si­eur I­bra­him en die blom­me van die Ko­ran, Soe­bats­fon­tein, Klip­pe wat val en Wild op die fees re­gis­seer en by die ver­vaar­di­ging van laas­ge­noem­de twee be­trok­ke is, sê dit is op lang ter­myn nie vol­hou­baar om so­veel werk op een slag aan te pak nie.

Die ak­teur Wyn­and van Vol­lenstee het lank in groot rol­ver­de­lings van Le­fra Pro­duk­sies ge­speel, maar vir die fees die so­lo­ver­to­ning ’n Ge­wig­ti­ge saak ge­skryf en ver­vaar­dig. Hy sê dit is uit nood­saak ge­doen.

“Ek wou be­gin ver­vaar­dig om vir my­self en ho­pe­lik la­ter vir an­der men­se werk te skep. ’n So­lo­ver­to­ning is maar net ’n goed­ko­per ma­nier van werk skep.”

Fo­to: VER­SKAF

Kurt Dar­ren

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.