Dít­moet­jy­weet

Volksblad - - Naweek+ -

Hoe­veel kos dit?­ R555­ per­voer­tuig­ per­ dag­ plus­ ’n­ daag­lik­se­be­wa­rings­fooi­ van­ R69­ per­vol­was­se­ne­ en­ R35­ per­ kind.

Waar bly ek?­ Ka­bou­ga­ Cot­ta­ge:R600­ per­ nag­ vir­ twee­men­se.­ ­ M­vu­bu­ kamp:­ R150­ perstaan­plek­vir­twee­men­se.­In­al­bei­ge­val­le­be­taal­jy­ek­stra­vir­by­ko­men­de­gas­te.

Kan ek met my Cor­sa gaan?Nee,­ s­legs­ vier­trek­voer­tuie­ met’n­ la­e­s­trekrat­kas­ word­ hier­ toe­ge­laat.

Hoe moet ek ry?­ Jy­ mag­ die­roe­te­net­in­een­rig­ting­ry­van­Ka­bou­ga­na­ Dar­ling­ton.

Waar’s die naas­te in­gang?Jy­kan­by­die­Ka­bou­ga-hek­bui­teKirk­wood­ in­gaan,­ maar­ dan­ he­tjy­s­legs­toe­gang­tot­dié­deel­van­die­park­en­nie­tot­die­res­waar­jy­o­li­fan­te­ en­ leeus­ sal­ sien­ nie.­

Wat moet ek bring?­ Kon­tant,­want­daar’s­nie­kaart­ge­rie­we­by­die­Ka­bou­ga-hek­nie.­Ont­hou­jou­vis­stok,­jy­mag­by­M­vu­bu­en­ die­ Dar­lington­dam­ vis­vang.Ont­hou­ ook­ braai­hout!

Waar be­spreek ek? Ad­doont­vangs­by­042­233­8619,­of­pe­re-pos­ by­ ad­doen­qui­ries@san­parks.org,of­ Fay­roush.Lu­dick@san­parks.org

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.